Kort om arbeidsgiver

Ved BILDE seksjon Bærum-Ringerike har vi fokus på god faglig kvalitet, pasientsikkerhet og trivelig kollegialt miljø. Nå søker vi flere engasjerte, flinke og trivelige LIS med på laget!

Det blir ledige vikariater på Bærum sykehus med henholdsvis 1 års varighet og 6 mnd. varighet, begge med svært gode muligheter for forlengelse. Ønsket oppstart så snart som mulig, senest 01.09.22.
Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling, bestående av radiologisk seksjoner ved sykehusene i Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg, i tillegg til Brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.
I 2021 ble legegruppene ved seksjon Bærum og seksjon Ringerike samlet i samme seksjon, med felles legeleder samt egen leder for LIS-gruppen. Det legges opp til tettere samarbeid, med bl.a en felles forvaktordning med planlagt oppstart i juni 2022. Vikariatene som er ledige har i utgangspunktet arbeidssted på Bærum sykehus, men det er mulighet for delt arbeidssted mellom Bærum og Ringerike dersom man ønsker det. Ordningen med delt arbeidssted og reisehyppighet avtales evt. med nærmeste leder.
BILDE seksjon Bærum-Ringerike utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter. Vi bruker Carestream RIS/PACS. Radiologene har et tett og godt samarbeid med de kliniske avdelingene. Både Bærum og Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon. Begge sykehusene har indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Bærum sykehus har også en egen forskningsavdeling.
Seksjon Bærum har tolv vaktgående LIS og tolv vaktgående overleger, mens det på Ringerike er én LIS og syv fast ansatte overleger.
Seksjonen oppfyller de fleste gruppe 3a-kravene i spesialiteten radiologi (minimum 3,5 års tjeneste). Gruppe 3b-tjeneste tilbys enten ved Drammen sykehus, Ahus eller i OUS.  Ved gruppe 3b-tjeneste utenfor Vestre viken HF må kortvarig rotasjon til radiologisk seksjon Drammen/BDS påregnes for å oppfylle krav i pediatrisk radiologi og mammaradiologi.


Vi er opptatt av trivsel og godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling.
Er du den vi er på jakt etter? 

  

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i 12-delt tilstedevaktordning.
 • Deltakelse i daglig drift innen alle modaliteter
 • Undervisning for seksjonens og avdelingens leger

Kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring i radiologi er en fordel, men ikke obligatorisk
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste
 • God formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Søkere med utenlandsk bakgrunn må minimum ha bestått "Bergenstesten" eller tilsvarende 

Personlige egenskaper

 • Engasjement og ønske om faglig utvikling
 • Gode lagspilleregenskaper, men evne til selvstendig arbeid, med ydmykhet for faget og andre kolleger
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra positivt i et arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Variert diagnostisk arbeid og rikelig spennende patologi
 • Opplæring innen alle modaliteter
 • Gode faglige diskusjoner og trivelig kollegium
 • Lønn og ansettelse i henhold til enhver tids gjeldende overenskomst. 
 • Tilbud om medlemskap i Velferdsforening med ferieboliger og rabatterte billetter på diverse kulturtilbud.    

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hege Brannsten
Tittel: Lis - ansvarlig overlege
Telefon: 98631862
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90980038
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ledige vikariater BILDE seksjon Leger BS-RS, Vestre Viken
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image