Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling Lofoten er organisert i klinikk sammen med avdelingene i Bodø og Vesterålen. Avdelingen drifter poliklinikk, dagbehandling, dialyseenhet og sengepost med 19 senger inkl. slagenhet.
Enheten består av 4 overleger, 5 LIS 2, 6 LIS 1, enhetsleder og ambulerende spesialister fra Bodø.

Legegruppen vår har nå behov for en ny kollega.
Vi kan tilby et aktivt fagmiljø med internundervisning og nær kontakt mellom spesialistene og utdanningskandidatene. 
Overlegene går i vaktordning bak våre dyktige leger i spesialisering.

Som overlege på Nordlandssykehuset Lofoten er du spesialisten, men du må også kunne håndtere den faglige bredden innen medisin. Du må være kollegial støttespiller og delta i ulike diskusjonsforum. Det er ikke alltid slik at vi bare kan flytte pasienten til et større sykehus, du og ditt team må løse situasjonen her og nå. Til hjelp har du et godt lokalt fagmiljø og hele Nordlands- sykehuset innehar det meste av den kompetansen du trenger tilgjengelig. Har også et nært og godt samarbeid med UNN.
Du skal være en av veilederne i fagmiljøet og bidra til faglig utvikling av avdelingen.
Ansettelse vil foregå fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Sengepostarbeid
 • Poliklinikk
 • Undervisning/ Veiledning
 • Vaktarbeid
Kvalifikasjoner
 • Spesialistgodkjenning i Indremedisin
 • Norsk autorisasjon
 • Søker må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Høy faglig dyktighet
 • Like å arbeide i team
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med interessante oppgaver og utfordringer.
 • Stor grad av fleksibilitet i hverdagen, både hva gjelder fri, ferie, overlegepermisjon, administrative oppgaver og utforming av arbeidshverdagen.
 • Et åpent og godt arbeidsmiljø der vi vektlegger kvalitet, service og faglig utvikling.
 • Store muligheter for å fordype seg i og utvikle «egne prosjekter» hvis ønskelig
 • Gode kolleger.
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • Hjelp til å finne bolig og god barnehagedekning
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.
 • Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Merete Breivik
Tittel: Enhetsleder med.leger
Telefon: 917 99 416
E-post: Merete.Breivik@nordlandssykehuset.no
Navn: Christian Haaker Haarberg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 995 89 236 / 75 57 22 28
E-post: Christian.Haaker.Haarberg@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sykehusbakken 23
8372 GRAVDAL
Søk på stillingen