Kort om arbeidsgiver
Ved Røros legesenter har vi to faste stillinger ledig som kommunalt ansatt fastlege i 100% stilling, og et ledig vikariat i 80% stilling. Listelengde er inntil 800 pasienter. Røros legesenter er åpen for fleksibel tilstedeværelse i praksisen etter avtale/ønske.
 
Trykk på vedlagt lenke, og se filmen som beskriver hvordan det er å jobbe som lege i Røros kommune. Her kan du også møte noen av våre ansatte i tjenesten:

https://www.youtube.com/watch?v=hVaY7SqxvjY

Kvalifikasjoner
 • Godkjent norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Lege er under spesialisering (LIS3) eller spesialist i allmennmedisin
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning
 • God kjennskap til norsk lovverk og trygdesystem
 • Førerkort klasse B, bør disponere egen bil
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • Pasientliste på inntil 800 pasienter
 • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
 • Inntil 20% ikke-kurative oppgaver
Personlige egenskaper
 • I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Gode evner til samhandling
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende muntlig og skriftlig
Vi kan tilby
 • Fleksibel tilstedeværelse i praksisen etter avtale/ønske
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Det tilrettelegges for veiledet tjeneste
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere
Annet
 • kommunen tilrettelegger for at alle kan komme i gang med LIS3-løp og resertifisering av spesialiteten
 • ikke-kurative oppgaver ved Røros legesenter innebærer visitt ved to sykehjem, helsestasjon for barn og unge, lege i samisk helseteam og visitt ved intermediæravdelingen ved Røros sykehus
 • journalsystem ved Røros legesenter er CGM Journal, i november 2022 går vi over til å bruke Helseplattformen. På legevakt brukes CGM Legevakt.
 • aktuelle søkere blir innkalt til intervju, vitnemål og attester medbringes da
 • gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Røros kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marius Kaland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 900 11 746
E-post: marius.kaland@roros.kommune.no
Navn: Hege Liljedahl Steene
Tittel: Ansvarlig lege for interkommunal legevakt
Telefon: 976 72 885
E-post: hege.steene@roros.kommune.no
Navn: Jenni Valseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 991 01 150
E-post: jenni.valseth@roros.kommune.no
Navn: Frode Bukkvoll
Tittel: Virksomhetsleder helse
Telefon: 958 31 538
E-post: frode.bukkvoll@roros.kommune.no
Arbeidssted
Røros legesenter
Øverhagaen 7
7374 RØROS
Søk på stillingen