Kort om arbeidsgiver
Vestby kommune søker lege til nyopprettet fastlegehjemmel i Vestby Syd.

Vi søker ny kollega ved Brevik Legesenter i Son.
Det er per tiden en 2-legepraksis, hver med listelengde ca. 1400. Stor pasienttilgang betinger ny hjemmel.

Brevik legesenter er en veldrevet, stabil 2-legepraksis, etablert i 1997. Lokalene er lyse og trivelige, vi tilstreber en hyggelig atmosfære basert på KOPF-prinsippet; kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende.

Vi har samarbeidsavtale med Catosenteret, bruker Winmed journalsystem og har velfungerende laboratorium inkludert akuttbehandling. Vi har godkjent internkontroll og er tilknyttet Noklus. Senteret har 2 autoriserte legesekretærer.

Legesenteret har pr. idag en driftsmodell som DA som omfatter felleskostnader inkludert løpende utgifter. Hver lege driver sin praksis som selvstendig næringsdrivende.
 
Arbeidsoppgaver;
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Det kan tilpliktes inntil 7,5t kommunale oppgaver per uke
 • Tilpliktet interkommunal legevakt i Moss kommune etter avtale
Dine kvalifikasjoner;
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/ påbegynt spesialisering i allmennmedisin     
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig     
 • Personlig egnethet vektlegges         
Vi kan tilby;
 • Fastlegepraksis på Brevik Legesenter 
 • Nyopprettet hjemmel, med mulighet for overføring av pasienter fra eksisterende fastlegelister ved Brevik Legesenter etter nærmere avtale
 • ALIS-avtale med kommunen dersom du er i spesialisering i allmennmedisin i ny ordning, med mulighet for utgiftstekning på inntil kr. 367.000,- årlig i spesialiseringsløpet til blant annet praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon samt andre utgifter knyttet til din spesialisering
 • Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på inntil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase
Andre opplysninger;
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med praksiseiere og kommunen om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Politiattest skal fremlegges før vedtak om faslegehjemmel fattes
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • TIltredelse etter avtale

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestby kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eivind Myhre
Tittel: Fastlege
Telefon: 932 14 947
Navn: Stian Lunde
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 64980357
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Brevik Legesenter, Son
Kvartsveien 2
1555 SON
Søk på stillingen