Avdeling for psykose og rehabilitering består av tre spesialposter, med totalt 38 sengeplasser, ambulante rehabiliteringsteam og treningsklinikk. Habiliteringstjenesten for voksne er også organisert under avdelingen. De tre sengepostene og ambulante teamene tilbyr spesialisert behandling i hovedsak for pasienter med psykoseproblematikk. De ambulante psykoseteamene er under omorganisering til to FACT-team i løpet av inneværende år. Se ACT- og FACT-team - Helsedirektoratet for mer informasjon om arbeidsmetode og evalueringsrapport.
Hele avdelingen lokaliseres på Østmarkneset, Lade ved utgangen av 2022. 

 

Avd. psykose og rehabilitering, FACT psykose, søker etter overlege (spesialist i psykiatri eller rusmedisin) eller LIS3 for 12 mnd vikariat i 100 % stilling fra 01.10.22 med mulighet for forlengelse.

Vi er fleksible på oppstartsdato for vikariatet.

 

Vi søker etter overlege/LIS3 til vikariat i et av våre ambulante team. Arbeidssted er Østmarka. Tjenesten vil etter ny ordning vil kunne godkjennes som fordypning/valgfri/rehabilitering. Fastleger som trenger sykehusår oppfordres også til å søke. 

Psykisk helsevern i St. Olavs hospital er i en omstilling og vi ønsker som oppbygging av ny organisasjon å ha mål om å få landets beste ambulerende tjeneste innen psykisk helsevern. I den forbindelse ønsker vi deg som søker nye utfordringer hver dag, elsker det å jobbe utadrettet med mennesker med psykiske lidelser, som ønsker å bli en del av et tverrfaglig og sammensveiset team som ønsker kun det absolutt beste for våre brukere. 

Aktuelle kandidater kan bli kontaktet fortløpende!

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe ambulant oppsøkende i tverrfaglig team
 • Spesialistene har det overordnede behandlingsansvaret for teamets pasienter
 • Spesialistoppgaver inkludert TPH
 • Bidra med faglig oppdatert kunnskap og veiledning i teamet 

Kvalifikasjoner

 • Overlege psykiatri, eller LIS3
 • Kompetanse på, og erfaring med psykoseproblematikk
 • Erfaring med ulike metoder og behandlingstilbud til pasientgruppen

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlige kvalifikasjoner som:
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Utpregede gode samarbeidsevner
 • Trives med arbeidshverdag som kan være uforutsigbar og krever fleksibilitet. 
 • Trygg og selvstendig i møte med stadig ulike henvendelser og problemstillinger
 • Interesse og engasjement for pasientgruppen og fagfeltet
 •  God evne til målrettet og strukturert arbeid vektlegges også

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger i tverrfaglig team
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Elise Tunset
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72823113
Navn: Kristoffer Staveli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95336571
Navn: Synnøve Rimereit Reitan
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91672268
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk Helsevern - Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet,  Avd. psykose og rehabilitering
Østmarkveien 29
7040 Trondheim
Søk på stillingen