Kort om arbeidsgiver
Endokrinologisk avdeling Ahus har høy aktivitet med fokus på å tilby den beste behandlingen for våre pasienter.
Vi utreder og behandler alle endokrine problemstillinger; diabetes, sykelig overvekt, thyreoida, parathyreodea, bein-sykdommer, hypofysesykdommer, binyresykdommer og gonade i tillegg til enkelte genetiske tilstander med manifestasjon i det endokrinologiske system. Avdelingen har også en viktig akutt og tilsynsfunksjon i sykehuset.
Avdelingen består av ett sengeområde med 7 senger og en poliklinikk for generell endokrinologi. Avdelingen har egen poliklinikk for sykelig overvekt.
I avdelingen jobber det et tverrfaglig team av overleger, diabetessykepleiere, spesialpedagog, leger i spesialisering og klinisk ernæringsfysiolog som sammen jobber mot avdelingens felles mål.
Det er for tiden 8 overleger, 4 LIS 1/2 og 1 LIS 3 tilknyttet avdelingen. Vår LIS 3 er for tiden i permisjon og vi søker etter vikar for denne stillingen.  
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid som LIS 3 inkluderer supervisjon av LIS 1/2 på sengepost. Arbeid på poliklinikk og tilsynsfunksjon.
 • LIS 3 inngår i tertiærvaktlaget til avdelingen med tilstedevakt og hjemmevakt. 
 • Arbeidet er hovedsakelig lokalisert på Nordbyhagen, men det må påregnes arbeid på Gardermoen og Ski ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Gjennomført skandinavisk turnustjeneste/LIS 1
 • Relevant yrkeserfaring vektlegges
 • Interesse for, og gjerne erfaring fra endokrinologi.
 • Gjerne interesse for, og erfaring med forskning.

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor endokrinologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Engasjement og ønske om å bidra i et fellesskap til det beste for avdelingen og Medisinsk Divisjon
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ersan Krckov
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93821923
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Endokrinologisk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen