Kort om arbeidsgiver
Vil du være overlege i et aktivt fagmiljø i et spennende distrikt?

Vi søker 100 % fast overlege/spesialist i barne-og ungdomspsykiatri til poliklinikken ved BUP Grorud, som vi ønsker kan være med å utvikle klinikken videre. Vi søker deg som er engasjert og nytenkende, god til å tenke helhetlig og være i samarbeid. Stillingen er knyttet til en av våre generalistenheter. Med ønske om snarlig tiltredelse. 

Poliklinikk for barn og unges psykiske helsevern Grorud er lokalisert ved Grorud senter og er del av et stort fagmiljø i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) i AHUS. Det er 9 seksjoner i avdeling BUP, hvorav 6 poliklinikker, 2 døgnenheter og 1 barnevernsrettet poliklinikk (Stillasbyggerne). 

BUP Grorud har opptaksområde i bydelene Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. Poliklinikken har 36,5 årsverk, fordelt på psykologer, leger, pedagoger, sosionom/barnevernspedagog og kontorfaglige. Vi har 4 overlegestillinger og 3 LIS-stilling knyttet til vår seksjonen.

Vi er organisert i tre geografiske generalistenheter (5,5-18år), samt en sped-og småbarnsenhet og en kontorfaglig enhet. I tillegg har vi fire kompetanseteam: Familiebasert team spiseforstyrrelser, traumeteam, familieteam og nevroteam.  

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk utredning og behandling av barn og unge
 • Samarbeid og veiledning med familie, nettverk og hjelpeinstanser knyttet til behandlingsforløpet.
 • Tverrfaglig samarbeid internt på seksjonen og avdelingen.
 • Oppgaver relatert til krav i pakkeforløp om spesialistmedvirkning i utredning-og behandlingsforløp
 • Delta i fagutvikling og internundervisning
 • Veiledning til leger i spesialisering og deltakelse i internundervisning for leger
 • Deltakelse i kompetanseteam kan være aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning innen barne-og ungdomspsykiatri
 • LIS-lege som snarlig blir spesialist i barne-og ungdomspsykiatri oppfordres til å søke
 • Norsk autorisasjon, og kunne beherske norsk godt skriftlig og muntlig
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Interesse for både utredning og endringsarbeid i terapi

Personlige egenskaper

 • God evne til struktur og organisering av eget arbeid
 • God evne til fleksibilitet og selvstendighet, samt samarbeid internt og eksternt
 • Evne til å skape trivsel i en travel jobbhverdag
 • Ved ansettelse vektlegges personlig egnethet  

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte utrednings-og behandlingsoppgaver
 • Mulighet for å arbeide med områder man er ekstra engasjert i, eller har kompetanse på, innenfor BUP sitt oppdrag
 • Et aktivt fagmiljø med gode og erfarne kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler
 • Lokalene er sentralt beliggende ved Grorud senter  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anita Walle-Olsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95 70 52 18
E-post: anita.walle-olsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barn- og ungdomspsykiatri, Grorud
Rosenbergveien 15
0963 Oslo
Søk på stillingen