Kort om arbeidsgiver

En av kommunens fastleger skal slutte, og det lyses derfor ut en fastlegehjemmel i kommunen ved Lørenskog legesenter https://lorenskoglegesenter.no/

Listestørrelsen er i dag på 1400 pasienter.

Lørenskog legesenter er en veldrevet gruppepraksis med fem fastlegehjemler, samt fire sekretærer ansatt i 100 % stilling, som gir et hyggelig, godt og stabilt arbeidsmiljø. Det er organisert som ansvarlig selskap/D.A. Senteret har et velutstyrt laboratorium og to behandlingsrom. Det benyttes i dag WebMed journalsystem, og legesenteret er tilknyttet HelseNorge.

Lørenskog Legesenter er et populært legesenter lokalisert i moderne lokaler i Fjellhamar Torg ved Fjellhamar togstasjon, 20 minutter fra Oslo S. Apotek og butikker i samme bygg. Det medfølger egen parkeringsplass i garasje. Gangavstand til Ahus.

Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.

Tiltredelse 01.11.2022.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

       

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Deltakelse i legevakt er ønskelig
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Julie Sunde Edland
Tittel: Kommunelege
Telefon: 90279674
E-post: juledl@lorenskog.kommune.no
Navn: Irina Kovaleva
Tittel: Fastlege
Telefon: 412 61 769
E-post: dr.kovaleva@outlook.com
Arbeidssted
    Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Haneborgveien 103
1472 Fjellhamar
Søk på stillingen