Vi søker etter vikar til fastlegehjemmel på Haugerud Legesenter i Oslo / Bydel Alna. Er du interessert i et vikariat i allmennpraksis, så er dette et godt sted å være!

Vi er et veldrevet legesenter med 9 leger, 4 ansatte og LIS1. God stemning, ryddige forhold, godt miljø, god faglig støtte i kollegiet, lave utgifter og god økonomiske rammer. Vi bruker konsultasjoner med og det er god aktivitet på e-konsultasjoner.

Listelengde:
1100, men fra 2-5 arbeiddager pr uke er av interesse (50-100% dekning)
Journal system:
SystemX og Pasientsky
Kommunale oppgaver: Ingen
Vikaren må ha:
Norsk autorisasjon som lege, rett til å inngå refusjonsavtale med Helfo, gode norske språkferdigheter.

Oppstart kan skje så tidlig som 6. juni og vi er fleksible når det gjelder varighet, i første omgang er 3-6 mnd mest aktuelt, men også kortere sommervikariat er interessant. Hjemmelsinnehaver skal ut i pappaperm.
Søknad og CV bes sendes til s.mo.fon@gmail.com, spørsmål kan også rettes til meg på 97543234.


https://haugerudlegesenter.no/
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sigbjørn Møystad Fønnebø
Tittel: Fastlege
Telefon: 97543234
E-post: s.mo.fon@gmail.com
Arbeidssted
Haugerud Legesenter DA
Haugerudsenteret 1
0673 OSLO