Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Den Norske Legeforening har etablert kompetanseområdet allergologi, som er en videre fordypning i allergologi for legespesialister. Kompetanseområdet er viktig for rekruttering og utdanning av leger i allergologi, og bygger på godkjenning i én av følgende spesialiteter: Barnesykdommer, indremedisin, fordøyelsessykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer, arbeidsmedisin og allmennmedisin. Utdanning av allergologer ved RAAO skal dekke behovet, ikke bare i eget foretak, men også hos de øvrige Helseforetakene i regionen, samt innen primærhelsetjenesten. Utdanningen inneholder to års arbeidspraksis i relevante fagområder på avdelinger med allergologisk kompetanse, og har spesifikke krav til tjenestens innhold og til kursdeltakelse. Hovedarbeid vil være med allergologiske problemstillinger hos voksne pasienter på RAAO/Poliklinikk for allergi og lungesykdommer på Lungemedisinsk avdeling, OUS Ullevål

 

Oslo universitetssykehus HF (OUS) oppretter nå en prosjektstilling tilknyttet Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), som et prøveprosjekt med varighet 1 år med mulighet for forlengelse. Målet er å videreutdanne legespesialist i fagområdet allergologi. Søker må være spesialist innenfor et relevant fagfelt som skissert ovenfor, og ha spesiell interesse i allergologi. Prosjektet tar sikte på å utdanne allergolog som kan bli en drivende kraft i allergologien i det helseforetaket søker er tilknyttet. Hensikten er å styrke allergologiske miljøer i alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Prosjektet er støttet av OUS med tanke på å fremme et godt lokalt allergologisk tilbud i andre helseforetak i regionen, og dette vil vektlegges. 

RAAO fungerer både som kompetansetjeneste og behandlingssenter. Seksjonen samler og samordner kompetansen innen astma, allergi og overfølsomhet ved OUS. Hovedfokus i kompetansetjenesten er veiledning, rådgivning og kompetanseoverføring til helsetjenesten i regionen og til befolkningen. Dette gjøres gjennom arbeid med standardisert pasientinformasjon, utvikling av kunnskapsbaserte faglige veiledere for diagnostikk, behandling og oppfølging, og gjennom kurstilbud, samt aktivt arbeid opp mot helsemyndighetene for å fremme fokus, forskning og nødvendige prioriteringer innen de allergiske sykdommer. Kompetansetjenesten er pådriver for forskning og utvikling av fagnettverk innen allergologi, både innen regionen og på nasjonalt plan. Behandlingssenteret driver utredning og igangsetter behandling av særlig komplekse pasienter, som trenger tverrfaglig tilnærming med bidrag fra senterets tilknyttede avdelinger.

Tiltredelse 1.9.22 eller etter avtale. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Den aktuelle legen vil ha sin ansettelse på RAAO, og ha klinisk tjeneste på relevante poliklinikker, tilpasset sitt uviklingsbehov. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege samt spesialistgodkjenning i barnesykdommer, indremedisin, fordøyelsessykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer, allmennmedisin eller arbeidsmedisin.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har faglig interesse for allergologi, og ønske om å fullføre godkjenning i kompetanseområde allergologi
 • har evnet til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • er kvalitetsbevisst og faglig dyktig

Vi tilbyr

 • Utdanningsløp innen allergologi under veiledning av allergolog
 • Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kollegaer
 • Lønn etter gjeldende avtaler
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Eva Stylianou
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 90146758
  Arbeidssted
  Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo
  Søk på stillingen