Kort om arbeidsgiver

For lege i spesialisering i arbeidsmedisin (LIS 3) er det ledig "gjennomstrømmingsstilling". Slik stilling benyttes primært til lege som allerede har utført vesentlige deler av tjenesten i arbeidsmedisin, og som nå trenger institusjonstjeneste i arbeidsmedisin. I utgangspunktet er tjenestetiden ett år, men den kan for LIS som tar spesialisering etter ny ordning utvides med inntil 6 måneder dersom det er nødvendig for å oppfylle de læringsmålene som er relevante for institusjonstjeneste. Ved eventuelt ledig vikariat etter avsluttet tjenestetid er det mulighet for forlengelse.

Tjenesten foregår ved Arbeids- og miljømedisinsk seksjon, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN Tromsø. Tiltredelse etter avtale. Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Sykehuset driver ambulant virksomhet som etter nærmere avtale inngår som en del av virksomheten. P.t. er det ikke slik ambulering ved avdelingen, men noe annen reisevirksomhet kan inngå. Se også Utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientarbeid (hovedfokus)
 • Oppdrags- og utredningsvirksomhet (noe)
 • Informasjon og kunnskapsformidling (noe)
 • Prosjekt- og forskningsarbeid (mer aktuelt ved langvarige stillinger)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Helst utført mer enn halvparten av tjenesten for spesialiteten arbeidsmedisin
 • Beherske skandinavisk språk meget godt, for både skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Engasjement og nysgjerrighet
 • Evne til både tverrfaglig samarbeid og selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø og en legejobb der du kan være med og påvirke arbeidets innhold og rammer i større grad enn i legejobber flest
 • En avdeling som gjerne tar i mot og veileder nye
 • At du får leve i en pulserende by med mange muligheter og fantastisk natur
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Gerd Sissel Andorsen
Tittel: Overlege
Telefon: 77628055
E-post: gerd.sissel.andorsen@unn.no
Navn: Christin Ørbeck Sørheim
Tittel: Overlege
Telefon: 77626131
E-post: Christin.Orbeck.Sorheim@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen