Kort om arbeidsgiver
Lindrende enhet ved Senter for kreftbehandling har et ungt og dyktig legeteam med høye ambisjoner for enheten. Vi søker en ny kollega som synes det
er spennende å være med i faglig utvikling og forming av enheten for fremtiden,
og vi tilbyr et engasjert og motivert miljø av leger og sykepleiere.


Lindrende enhet har en ledig fast 100% overlegestilling for tiltredelse 01.september 2022 eller etter avtale.  

På Lindrende enhet behandler vi pasienter med uhelbredelig kreft, både etter avsluttet tumor-rettet behandling, men også mens de får
strålebehandling, kjemoterapi og immunterapi. Vi håndterer kreftsymptomer og
komplikasjoner av onkologisk behandling. Søkeren vil få bred erfaring innenfor
alle tumorgrupper i palliativ fase. Det jobbes med å opparbeide pasient-nær klinisk
forskning på enheten. 


Lindrende enhet har en sengepost på 8 senger og et Lindrende team som driver
utstrakt ambulant virksomhet. Det gjennomføres polikliniske konsultasjoner og
hyppig tilsyn på andre avdelinger. Enheten har godt samarbeid innad i Sørlandet
sykehus og utad mot primærhelsetjenesten. Legestaben på Lindrende enhet består
av 3 overleger. Vakttjenesten ved sengeenheten dekkes av enhetens 3 overleger
pluss onkologiske overleger og Lis leger.

Senter for Kreftbehandling består for øvrig av en poliklinikk for medikamentell
kreftbehandling, en stråleterapienhet samt en utprøvingsenhet.
Overlegekompetanse i palliasjon innebærer at man er spesialist innen en av de
kliniske spesialiteter og har videreutdannelse i palliasjon. Palliasjon er ikke
en egen spesialitet, men et kompetanseområde. Alle kliniske spesialiteter
inkludert allmennpraksis er derfor aktuelle som faglig bakgrunn.

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på
arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere
kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å
søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk
bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Overlege
  • Allmennpraktiker

Personlige egenskaper

  • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gode kommunikasjonsferdigheter
  • Gode evner til selvstendig arbeid
  • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ivan Olsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 924 95 957
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Lindrende enhet, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen