Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig deleliste i fastlegeordningen, knyttet til Stensparken medisinske senter, Thereses gate 35B, 0354 Oslo.

Stensparken medisinske senter er et veldrevet, tverrfaglig fastlegekontor med totalt 5 fastlegehjemler, med erfarne allmennleger. Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter CGM journalsystem.

Delelisten er knyttet til en hjemmel som per i dag har et listetak på 1400 pasienter. Hjemmelsinnehaver forespeiler deleliste inntil 1 år.

Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Ruth Elin Dalen på telefon 481 01 075.

Arbeidsoppgaver
  • Deleliste i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Kvalifikasjoner
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering og / eller lang erfaring fra uselektert praksis

Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet, som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest
Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Tronhus Olsen
Tittel: Spesialkonsulent
E-post: annekristinetronhus.olsen@bsh.oslo.kommune.no
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Thereses gate 35B
0354 OSLO
Søk på stillingen