Kort om arbeidsgiver

Levanger har ca 20.000 innbyggere og er en av 23  kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og
ungdomsposten i HNT.
Levanger ligger ca 80 km nord for Trondheim og 50 km fra flyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time.

Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert
natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  

Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.


Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:
Sykehuset Levanger:

 • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Seksjon for premature og syke nyfødte.
 • Enhet for dagbehandling
 • Poliklinikker
   
  Sykehuset Namsos:
 • Poliklinikk . 
  Avdelingen har et nært samarbeid med Habiliteringstjenesten for barn og unge og BUP samt sykehusets øvrige avdelinger.

  Barne- og ungdomsposten har et godt faglig samarbeid med Barneklinikken på St. Olavs hospital  

 

Barne- og habiliteringsavdelingen, Sykehuset Levanger HNT har ledige vikariater for lege i spesialisering - pediatri

Stilling 1  svangerskapsvikariat  fra 22/ 8 -22 til 1/8 -23

Stilling 2 og 3 spesialiseringsløp 15/8 -22 - 28/2 - 23 
med mulighet for forlengelser.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen som LiS 3 er plassert ved sykehuset Levanger. Avdelingen har per dato 7 delt vakt.
 • Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging.
 • Barne- og ungdomsposten er aktiv avdeling med ø-hjelps mottak i avdelingen, stor variasjon i  arbeidsoppgaver og en fin, variert og spennende pasientgruppe som spenner seg fra 0-18 år,

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført Lege i spesialisering del 1
 • Interesse og gjerne erfaring fra fagfeltet
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet
 • Faglig engasjement og evne til samarbeid. 
 • Gode kommunikasjonsevner. 
 • Vilje til å dele kunnskap med andre. 
 • Evne til fleksibilitet, initiativ og nytenkning.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, kreves.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt      
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre en 3 måneder.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø,
 •  En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde
 •  Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
 •  Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.   

  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barneavdeling, Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger
Kirkegt. 1
7600 Levanger
Søk på stillingen