Kort om arbeidsgiver
Nærland Rehabilitering søker etter engasjerte, initiativrike og faglig dyktige legespesialister med relevant spesialistkompetanse, som allmennmedisin eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Andre spesialiteter kan også søke. Vi søker etter 2 fulle årsverk, men du kan også søke en mindre stillingshjemmel.

Vi ønsker at du har erfaring eller interesse fra rehabiliteringsfeltet og med de aktuelle diagnosegrupper, med dette er ikke et absolutt krav.

Nærland Rehabilitering har avtale med Helse Vest RHF om kjøp av rehabiliteringstjenester innen lungesykdommer, kreftsykdommer, hjerte/karsykdom, sykelig overvekt samt Arbeidsrettet Rehabilitering (døgn/dag).

Pr. i dag har vi 32 døgnplasser, men ønsker å utvide tilbudet ytterligere. Vi jobber også med planer om å bygge helt nye bygg som skal stå klar om 3-5 år.

En av legene vi søker vil også være medisinsk ansvarlig for virksomheten ved Nærland Rehabilitering.

Vi vektlegger god evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for tverrfaglig samarbeid og fagutvikling. Egenskaper som fleksibilitet, utviklingsorientering og kjennskap til spesialisthelsetjenesten vektlegges som viktige egenskaper for søkere til stillingen.

Rehabiliteringssenteret på Nærland satser på kompetanse- fagutvikling og forskning innen rehabiliteringsfeltet.  Vi har et kompetent fagteam bestående av allmennleger, legespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, ernæringsfysiolog/kostveileder.

Vi ønsker å utvikle klinikken for framtida, samt videreføre det gode arbeidet som allerede er sett i gang.

Oppgaver:
  • Konsultasjoner med deltakerne på rehabilitering
  • Optimalisering av behandling og tiltak
  • Journalføring
  • Undervisning for deltakere og personalet
  • Videreutvikling og kompetanseoppbygging av det tverrfaglige tilbudet
  • Delta i det løpende arbeidet med å kvalitetssikre rehabiliteringstilbudet
2 stillinger: 100%, eventuelt flere deltidsstillinger som tilsvarer 2 fulle stillinger.

Meget konkurransemessige lønnsvilkår

Vi kan tilby et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø med gode kolleger, faglige utfordringer, fornøyde pasienter og god takhøyde.

Vi trenger deg som kan tenke helhetlig og tverrfaglig, som er løsningsorienter, som kan bidra med motivasjon, glede og kunnskap. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
LHL
Kontaktperson
Navn: Tore Svendsrud
Tittel: Daglig leder
Telefon: +47 918 85 061
E-post: tore.svendsrud@lhl.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nærland Rehabilitering
4365 NÆRBØ
Søk på stillingen