Vi søker nå etter en avdelingsleder til en spennende og sentral leder stilling 

Avdeling BUPH, som er organisert under somatisk Barne- og ungdomsklinikk ( BUK), skal bidra til en helhetlig og integrert tjeneste. Vi yter psykisk helsetjeneste til BUKs pasienter og deres familier. Tilbudet gis til både premature syke nyfødte, pasienter med akutte, kroniske eller livstruende sykdommer og komplekse psykosomatiske lidelser.

Tilbudet gjelder både innlagte pasienter og pasienter under poliklinisk oppfølging. BUPH har akuttberedskap innenfor ordinær arbeidstid og bistår med øyeblikkelig hjelp vurderinger og krisearbeid. Avdelingen har 8 fagstillinger med barnepsykiater, psykolog, familieterapeut og musikkterapeut.

Vi søker nå etter en leder med sterkt faglig kompetanse, tyngde og engasjement. Ny leder må ha gode samarbeidsevner og være dyktig til å involvere ansatte. Vedkommende vil både jobbe for å ivareta den sterke posisjonen og fagområdet avdelingen har, og sørge for å videreutvikle avdelingen sammen med de ansatte. Vedkommende må ha en aktiv rolle, samarbeide tett med alle lederne i klinikken, og på tvers i sykehuset.

Det forventes at ny leder jobber klinisk som endel av det totale behandlingstilbudet BUPH gir. 

Det er ønskelig at vedkommende har et godt faglig nettverk. Interesse og kompetansen innen forskning vil også vektlegges

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. Klinikken dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.
Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: Nyfødt intensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker) , Barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, Poliklinikk for barn og ungdom, Habilitering av barn og unge, Barn og unges psykiske helse og Avdeling for leger.
 
Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med øvre aldersgrense 18 år. Forskning, fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder, og klinikken har en FoU avdeling som ledes av avdelingsleder / professor II, i tillegg har vi nylig ansatt en førsteamanuensis og utarbeidet en egen forskningsstrategi. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene. 

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og videreutvikling av avdeling BUPH 
 • Klinisk arbeid
 • Bidra til kvalitet, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, i nært samspill med ledere i klinikkens øvrige avdelinger
 • Legge til rette for et motiverende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Ansvar for virksomhetsplan, faglig profil og kompetanseutvikling
 • Økonomi-, personal, fag- og resultatansvar
 • Avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og er medlem av klinikkens ledergruppe
 • Gjennomføre og implementere mål- og strategiarbeid
 • Arbeidsmiljø, HMS og medarbeideroppfølging

Kvalifikasjoner

 • Helsefagutdannelse, fortrinnsvis barne - og ungdomspsykiater, psykologspesialist
 • God kjennskap til og eller erfaring fra fagfeltet psykisk helse
 • Ønskelig med erfaring fra fagfeltet psykisk helse i somatikk
 • Lederutdanning og eller dokumentert ledererfaring med gode resultater
 • Erfaring med forbedringsarbeid, organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid
 • Forskningsinteresse og eller kompetanse
 • Godt nettverk med fagmiljøene nasjonalt

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i egen klinikk og med andre samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset
 • Evne til strategisk tenkning
 • Målrettet, resultatorientert og med stor gjennomføringsevne
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Engasjert, fleksibel, løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer
 • Et faglig engasjert og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kirsten Haugland
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 92664081
E-post: kirsten.haugland@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, avdeling Barn - og unge psykiske helse 
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen