En av våre fastleger har sluttet, og vi har derfor en ledig fastlegehjemmel.  
Fastlegehjemmelen har et listetak på 1200 pasienter. Praksisen drives som et aksjeselskap i et 2-legesenter. Kollega på kontoret har snart 4 års erfaring innen allmennmedisin og nærmer seg slutten av sitt spesialiseringsforløp. 
  
Legesenteret ligger i Halden sentrum. Det er bemannet med to flinke legesekretærer i 80% stilling hver. Lokalene består av romslig venterom, 2 legekontorer, kirurgirom samt eget stort laboratorium. Ved legesenteret utføres spirometri, 24 timers BT-måling og EKG. Legesenteret benytter Pridok journalsystem, som er nettbasert og har betalingssystem integrert i journalsystemet. 
  
Det er knyttet én dag på helsestasjon per uke til hjemmelen. Kommunen tilstreber frivillighet når det gjelder slikt kommunalt arbeide, og vi er derfor åpne for at dette kan avtales bort dersom påtroppende lege ikke ønsker kommunal bistilling. 
 
Hjemmelen inngår for øvrig i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2-3 vakter per måned, med god mulighet for hyppigere vakter for den som ønsker det. 
 
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin 
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1  
  • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke 
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 
 Vi kan tilby 
  • Halden kommune kan tilby rekrutteringstilskudd kr 250.000,- ved kjøp av hjemmelen. 
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Per i dag har vi 6 fastleger som er ALIS i ny ordning. 
  • Vi kan tilby ALIS-tilskudd på ca 300.000,- årlig i inntil 4 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering. 
  • Føles det utrygt å skulle kjøpe seg inn i en allmennpraksis? Halden kommune ønsker å imøtekomme dette, og kan tilby en «utkjøpsgaranti». Dette innebærer at dersom du innenfor de 3 første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen å kjøpe deg ut til en på forhånd avtalt sum dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder. Mer informasjon om dette kan fås under ev. intervju. 
Tilsettingsvilkår: 
Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Betingelser for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. 
 
Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 23-24. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45 72 58 84
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Michele Barros Viana
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 96 51 86 19
E-post: drmbviana@gmail.com
Arbeidssted
Skippergata 20
1767 HALDEN
Søk på stillingen