Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Avdelingen er godkjent
utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av 5 poliklinikker som til sammen dekker opptaksområdet for St. Olavs hospital HF, en enhet ved Barne- og ungdomspoliklinikken, og  2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar Ø-hjelpsfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

Det lyses ut 1 fast 100% stilling som overlege ved BUP poliklinikk Rosten, med oppstart etter avtale med leder.

BUP Rosten har et regionalt ansvar for døve og hørselshemmede.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge 0-18 år med psykiske vansker/lidelser i samarbeid med deres familier, i hht. gjeldende lover og retningslinjer.
 • Delta i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Veiledning av LIS ansatt i klinikken.
 • Delta i klinikkens vaktsystem.
 • Holde seg faglig oppdatert og delta i enhetens og klinikkens fagutvikling og undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen Barne- og ungdomspsykiatri (barne- og ungdomspsykiater).
 • Generelt gode faglige kvalifikasjoner vektlegges.
 • LIS som ikke har fullført spesialiseringen, men er i sluttføringen av sitt spesialiseringsløp, kan også søke.
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Egnethet for arbeid med barn og unge med psykiske lidelser.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til selvstendig arbeid.
 • Evne og vilje til formidling av kunnskap overfor pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og medarbeidere.
 • Interesse for utviklingsarbeid, undervisning og forskning.
 • Personlig egnethet til ovenfor nevnte punkter vil tillegges betydning.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå.
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid, bredspektret praksis, allsidige arbeidsoppgaver og utviklingsarbeid.
 • Mulighet til å erverve kunnskap og erfaring innen fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri da klinikken har et nært samarbeid med NTNU/RKBU, Det medisinske fakultet - Institutt for psykisk helse, vedr. undervisning, fagutvikling og forskning.
 • God anledning til å delta aktivt i enhetens utviklingsarbeid på ulike områder.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Gylseth Dahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 412 54 119
Navn: Kari Skulstad Gårdvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72 82 21 72/941 38 320
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP poliklinikk Rosten, Klinikk psykisk helsevern
Vestre Rosten 77
7075 Tiller
Søk på stillingen