Kort om arbeidsgiver

Lege søkes til stipendiatstilling i et ledende forskningsmiljø ved Oslo universitetssykehus
 
Norsk senter for PSC (NoPSC) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) er dedikert til forskning på den autoimmune leversykdommen primær skleroserende kolangitt (PSC). PSC er en spennende modellsykdom; mer enn 80 % av pasientene har inflammatorisk tarmsykdom, men vi vet lite om hvorfor det er så tett sammenheng mellom betennelse i tarm og lever. Omkring 15-20 % av pasientene utvikler kreft i galleveiene. PSC er en vanlig årsak til levertransplantasjon, men dessverre får en del pasienter sykdommen tilbake i den nye leveren. NoPSC består av tre forskningsgrupper som dekker de viktigste temaene ved PSC, fra grunnleggende studier av genetikk og tarmflora til eksperimentelle og kliniske studier. Forskningsmiljøet er verdensledende for PSC og teller 20-25 engasjerte forskere fra flere land.

Vi har nå en ledig stilling som PhD-stipendiat (3 år) finansiert av Helse Sør-Øst, for perioden 15.08.22 -14.8.25.  Vi søker en motivert og ambisiøs medisiner til å være med å drive prosjektet; "MicroBLiver. Clinical impact of Microbial B vitamin metabolism in Liver disease». Bakgrunnen for prosjektet er vår forskning på tarmfloraen ved PSC, som tyder på at endringer i tarmfloraens metabolisme av B-vitaminer er med på å drive en underliggende mangeltilstand assosiert med dårligere sykdomsprognose. I prosjektet vil vi studere mekanismene for og betydningen av dette. Arbeidsoppgavene vil dels bestå i å drive en klinisk studie med vitamin B6 tilskudd ved PSC, og dels studere B-vitamin og mikrobiotarelaterte biomarkører i dette og andre, allerede innsamlede materialer. Tilsammen vil prosjektet forsøke å klargjøre vitamin B6 homeostasen ved PSC og betydningen for sykdommens alvorlighet, som grunnlag for anbefalinger om behandling.

Stipendiaten blir med i forskningsgruppen Genomics and metagenomics of inflammatory diseases, ledet av professor Johannes R. Hov, som også vil være hovedveileder. Gruppen har lang erfaring med storskala dataanalyser av både genetikk og tarmfloraens sammensetning, samt sirkulerende biomarkører. Gruppen er fysisk lokalisert til Institutt for indremedisinsk forskning, som har lang tradisjon for translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom de kliniske avdelingene og moderne molekylærbiologi. I dette prosjektet er målet å bringe forskningen enda nærmere til klinisk anvendelse, og prosjektet vil foregå i tett samarbeid med den kliniske forskningsgruppen og sykehusavdelingen. Miljøet er internasjonalt, vennlig og inspirerende, og stillingen representerer en unik mulighet for en hardtarbeidende kandidat.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må være lege med autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel med gjennomført LIS 1 og 1-2 års ytterligere klinisk erfaring.
 • Interesse for gastroenterologi vil telle positivt.
 • Erfaring med tidligere forsknings- eller prosjektarbeid er en fordel, men ikke en forutsetning.
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har god evne til samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer
 • Kan jobbe selvstendig
 • Har sterk motivasjon
 • Har utmerket skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Johannes Hov
Tittel: Professor
Telefon: 91687143
E-post: j.e.r.hov@medisin.uio.no
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, PSC-forskningssenter, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Søk på stillingen