I Karmøy kommune er det flere muligheter for deg som ønsker å jobbe som fastlege. Vi har ledig fastlegehjemmel i kommunalt legesenter hvor du kan jobbe som ansatt. Vi har også ledige hjemler i næringsdrift hvor du kan jobbe selvstendig. Det kan også være muligheter for å jobbe som vikar eller å starte opp med 0-hjemmel. 

Bygnes legesenter (fastlønn)
Legesenteret er kommunalt med 5 fastlegehjemler og turnuslege (LIS1). Senteret har en sentral beliggenhet i kommunen og har lokale i tilknytning til kiropraktor og kjøpesenter. Bygnes legesenter vil være en god arena for praktisering av legeyrket, det er gode ordninger i spesialiseringsløpene, og kommunen legger til rette for at hver lege får oppfylt sine læringsmål. Det er ingen forpliktelser i forhold til kostnader: Legene har fast lønn i tillegg til en god provisjonsordning
Hver lege på legesenteret har opp mot 900 pasienter på fastlegelisten, men det er gode muligheter for å ha redusert liste. Legesenteret har medansvar for å bemanne deler av daglegevakten ved Karmøy legevakt og andre medisinske kommunale oppgaver. Hver lege deltar i bemanning av enten daglegevakt eller helsestasjon en dag i uken som kommunal oppgave. 

Haugaland Medisinske Senter (næring)
Ved Haugaland Medisinske Senter er det hjemler for 3 privatpraktiserende fastleger og turnuslege (LIS1). Legesenteret ligger sentralt i et moderne bygg på Stølsmyr/Raglamyr (Sysco-bygget) med nær tilknytning til Haugesund, Amanda storsenter og Raglamyr forretnings- og næringsområde. Legesenteret er organisert som et AS. Den ledige hjemmelen har et listetak på 1100 pasienter og har venteliste. Fastlegen som tilsettes vil måtte inngå i et driftssamarbeid med øvrige leger ved legesenteret. Det er med tiden planer om utvidelse av driften til 4 leger. Dersom det er flere aktuelle kandidater kan det derfor også vurderes å tilsettes i 0-hjemmel ved legesenteret. 

Avaldsnes legesenter (næring)
Ved Avaldsnes legesenter er det hjemler for 3 privatpraktiserende fastleger. Den ledige hjemmelen har ca. 1100 pasienter. Lokalene leies av kommunen. Legesenteret ligger sentralt med nærhet til Haugesund og det historiske Avaldsnes-området med Nordvegen historiesenter, Avaldsnes kirke og Vikinggården. Legesenteret er organisert som et AS. Fastlegen som tilsettes vil måtte inngå i et driftssamarbeid med øvrige leger ved legesenteret.

Arbeidsoppgaver
Fastlegeoppgaver på legesenter og pliktig legevakttjeneste. Det kan også bli aktuelt med kommunale oppgaver på helsestasjon.  

Kvalifikasjoner
Det er krav om godkjent norsk legeautorisasjon med full rekvisisjonsrett og dokumentasjon på gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig). 
Vi søker etter leger med relevant legeerfaring, gjerne fra allmennmedisin, legevaktarbeid, geriatri eller sykehustjeneste.  

Gode kommunikasjonsevner, engasjement, samarbeidsegenskaper er viktig i arbeidet. 
Evne til å gi og ta mot veiledning i tillegg til fleksibilitet, selvstendighet og strukturert arbeid også viktig.
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt.

Vi tilbyr
Spennende muligheter i et godt og faglig utviklende arbeidsmiljø med gode lønnsavtaler/inntjeningsmuligheter. 
Legesentrene har erfarent hjelpepersonale, oppdatert utstyr og gode inntjeningsmuligheter.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS) har kommunen som utdanningsinstitusjon et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløpet. Karmøy kommune vil søke ALIS-tilskudd, sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at du får utarbeidet og fulgt opp din utdanningsplan.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Tveit
Tittel: Helsesjef
Telefon: 93031586
E-post: ktv@karmoy.kommune.no
Navn: Tore Skeie
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91778764
E-post: tsk01@karmoy.kommue.no
Arbeidssted
Karmøy
Stasråd vinjes gate 25
4250 KOPERVIK
Søk på stillingen