Kort om arbeidsgiver
Kristiansand legevakt søker deg som er ute etter en spennende hverdag!  Vi søker etter lege som er spesialist og som ønsker å jobbe sentralt i den akuttmedisinske kjeden med pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakten skal yte nødvendig helsehjelp når fastlegetjenesten ikke er tilgjengelig, og dekker befolkningens behov for legevakt i 7 kommuner. Legevakten har 2 lokasjoner. Hovedlegevakt ligger på Eg og en legevaktstasjon på Tangvall. Legevakten er nå inne i et 3 årig innovasjonsprosjekt med digitalisering og nye måter å jobbe på. Arbeidsted vil være på begge disse lokasjonene.
Stillingene innebærer turnusarbeid dag, kveld og natt med arbeid ca hver 4 helg. Vi har i dag langvakter på 12 timer i helg og man må påregne ca 14 helger i året.

Vi lyser ut følgende stillinger:
 • 1 x 100 % fast spesialiststilling i turnus
 • 1 x 100% fast spesialiststilling som fordeler seg 50/50 mellom adm. og turnus. Denne stillingen vil ha egne ansvarsområder i samråd med fungerende legevakt overlege.
 • Vi søker leger som har interesse for legevaktmedisin og som er ferdige med et spesialiseringsløp.

Arbeidsoppgaver
 • Adm. oppgaver vil være saksbehandling/klagesaker, undervisning, veiledning, kvalitetsarbeid ifht rutiner mm.
 • Sykebesøk fra legevakt
 • Besvare og følge opp henvendelser fra byens sykehjem og helseinstitusjoner
 • Utrykning med ambulanse og egen legevaktbil
 • Stillingen er en del av legetilbudet tilknyttet ØHD-tilbud i legevaktdistriktet. I slik tjeneste vil en måtte
 • bistå pasienter innlagt på ØHD.
 • Delta på utrykning på akuttmedisinske hendelser
 • Veiledning av sykepleiere, LIS-leger og andre leger
 • Ved behov være bakvakt for leger som ikke oppfyller kompetansekravet i akuttmedisinforskriften
 • Deltagelse i undervisning, fag- og kvalitetsarbeid ved legevakten og ØHD
 • Spesialister ved legevakten vil kunne tillegges andre ansvarsområder og oppgaver etter avtale., som for eksempel undervisning og veiledning
 • Det kan bli endringer i arbeidsoppgaver siden legevakten er i endring

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon.
 • Norsk LIS3 eller tilsvarende må være gjennomført.
 • Du må ha selvstendig rett til å takste i forhold til "normaltariffen".
 • Søker må ha god fremstillingsevne på Norsk, skriftlig og muntlig.
 • Spesialitet i allmennmedisin.
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt.
 • Erfaring fra akuttmedisin er en fordel.
 • Søker må kunne fremvise politiattest.
 • Søker må ha gyldig norsk førerkort for manuelt gir. Kopi må vedlegges søknad.

Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som:
 • Er pålitelig, stabil og som evner å se muligheter og alternative løsninger på problem som måtte oppstå.
 • Er positiv, og omgjengelig
 • Er nøyaktig, ryddig og faglig orientert.
 • Er fleksibel i forhold til arbeidssted og funksjon.
 • Kan arbeide på alle tider av døgnet- også nattevakter.
 • Er effektiv, og har evne til å jobbe med høy intensitet.
 • Har evne til å jobbe i team og tverrfaglig.
 • Er interessert i fagutvikling og nytenkning.
 • Har evne til å kommunisere på en trygg og god måte i forhold til kolleger, pasienter og pårørende.
Vi tilbyr
 • God opplæring og godt miljø
 • Konkurransedyktig lønn. Har du konkrete forventninger til lønn bør dette komme frem i søknaden.
 • Godt faglig og spennende miljø med individuell og gruppeveiledning, samt mulighet for kursing
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Årsplan med vaktoversikt
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Offentlig tjenestepensjon og forsikringsordninger
 • Oppstart etter nærmere avtale. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jacob Moe
Tittel: Fungerende legevaktsoverlege
Telefon: 90847720
Navn: Jofrid Jåtun Hansson
Tittel: Leder Kristiansand legevakt
Telefon: 47296370
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kristiansand legevakt
Egsveien 102
4615 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen