Kort om arbeidsgiver

Samhandlingsoverlege.

Fagavdelingen er en av fem stabsavdelinger og har oppgaver innen kvalitet og pasientsikkerhet, beredskap, forskning, smittevern og samhandling.

Enhet samhandling kan tilby en 100 % fast stilling som samhandlingsoverlege fra 01.09.2022. Enheten deltar i strategisk utvikling av samhandlingsfeltet og arbeider etter nasjonale, regionale og lokale føringer. Gjennom Helsefellesskapet Agder bidrar enheten med å videreutvikle helsetjenestene i et samarbeid mellom sykehuset og kommunene. Praksiskonsulentordningen er del av enhetens virksomhet og sammen med PKO-leder, rådgiver og samhandlingssjef utgjør dette et dynamisk miljø som jobber godt i team. Enheten har utstrakt aktivitet gjennom ulike nettverk internt og eksternt. Sørlandet sykehus planlegger en desentralisert medisinutdanning i samarbeid med Universitetet i Oslo, UiO Campus sør, et område som blir viktig også med tanke på samhandling.

Stillingen er nyopprettet og oppgaver og ansvarsområder vil utvikles i samarbeid med den som tiltrer stillingen.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til optimal samhandling omkring pasientbehandling- og oppfølging internt i SSHF og i samhandling med kommuner, fastleger, legevakt og avtalespesialister.
 • Delta i tjenesteutvikling og forbedringsarbeid på Helsefellesskapets arenaer.
 • Delta på strategisk nivå for å sikre samhandlingsperspektivet i SSHF’ planarbeid.
 • Utvikle og bredde samhandlingskompetansen i SSHF, med særlig fokus på medisinsk samhandling.
 • Bistå PKO-leder og praksiskonsulentene i deres arbeid.
 • Undervise om samhandling i LIS II og III-utdanningen.
 • Bidra i saksbehandling og være medisinsk rådgiver i enheten.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Bør være spesialist i allmenn- og /eller samfunnsmedisin   
 • Samhandlingskompetanse
 • Erfaring fra arbeid med samhandling i helsetjenesten
 • Innsikt i spesialist- og kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver
 • Erfaring fra strategisk arbeid samt god forståelse av kompleksitet i store organisasjoner
 • Erfaring med system- og kvalitetsarbeid
 • Ferdigheter med prosjektledelse, det å ta initiativ og drive prosesser
 • God formidlingsevne (skriftlig og muntlig) og solide kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode relasjonsevner – evne til å bygge tillit
 • Evne og vilje til å samhandle, bygge nettverk og jobbe tverrfaglig og i team 
 • Bør være analytisk og strategisk anlagt
 • Personlig egnethet vil vektlegges i tilsettingen 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et aktivt og levende miljø som jobber fremadrettet til pasientens beste på Agder
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Anton Rodahl
Tittel: Leder for prakiskonsulentene
Telefon: 907 59 564
Navn: Mirjam Lien Smedsrød
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 958 92 321
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Enhet samhandling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen