Kort om arbeidsgiver

Divisjon psykisk helsevern har utdanningsstillinger til spesialitet i voksenpsykiatri i avdelingene Akuttpsykiatri, Norbyhagen, 5 DPS-er, Kongsvinger, Jessheim, Lillestrøm, Grorud og Ski, Alderspsykiatri, Skytta og Spesialpsykiatri, Skedsmokorset. Det er til sammen 52 utdanningsstillinger. Divisjonen er godkjent for 5 års tellende tjeneste til spesialiteten.

Den som ansettes får sitt ansettelsesforhold på divisjonsnivå, men vil ha sine arbeidssteder på ulike seksjoner. Voksenpsykiatri har en rulleringsordning, der man to ganger pr. år søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene, slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. 

 • Den som begynner å jobbe hos oss vil få ukentlig LIS undervisning.
 • Psykoterapi/kognitiv veileder, samt veiledning og supervisjon av spesialist i egen enhet. 
 • Stort pasientvolum, og mulighet for å opparbeide seg erfaring og kompetanse i psykiatri.


Det er ledig 1 fast stiling  som lege i spesialisering (LIS3) med oppstart ved DPS Kongsvinger

Stillingene er ledig fra 01.09.2022

Alle søkere må søke elektronisk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Følger ordinært utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk.
 • Vakt ifølge tjenesteplan på hvert arbeidssted (avdeling)

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste
 • Allmennmedisinere (ALIS) med behov for sykehusåret i spesialisthelsetjenesten kan også søke  
 • Søker må ha førerkort 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Bidra til et koordinert helsetilbud
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet for barnehageplass og sykehusbolig på Kongsvinger.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Gode velferdstilbud

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Randi Teig
Tittel: LIS-koordinator
Telefon: 67968921
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, LIS Voksenpsykiatri
Parkveien 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen