Kort om arbeidsgiver
Psykiatrisk avdeling Namsos har fast ledig stilling som LIS 3. Søkere med norsk autorisasjon som lege, men som ikke har gjennomført LIS 1 oppfordres også til å søke, da midlertidig ansettelse vil bli vurdert i mangel av kvalifisert personell. 
Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og rus. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten, og de somatiske avdelinger i Sykehuset Namsos (bl.a. geriatri og nevrologi).

Avdelingen i Namsos består av;
Seksjon for akuttpsykiatri (7 senger)
Seksjon for allmennpsykiatri (7 senger og poliklinikk)
Seksjon for psykoser (8 senger og poliklinikk)
Seksjon for alder (4 senger og poliklinikk)
DPS Kolvereid (poliklinikk)
Avdeling for Rus- og avhengighetsmedisin (poliklinikk)

Klinikk for psykisk helsevern og rus – Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger
og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 LIS 1. Avdelingen i Namsos er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri.
Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Flere av klinikkens leger og psykologer har PhD eller er i PhD-løp, og klinikken har egen forskning og fagutviklingsenhet. Klinikken har et godt utviklet kvalitetssystem.
For legene betyr dette at rutiner og prosedyrer er på plass, noe som frigir tid til å konsentrere seg om det kliniske arbeidet og fagutvikling.                                                           
Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk behandling.

Arbeidsoppgaver

For LIS 3: Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri, CL-psykiatri, spiseforstyrrelser, samt rus- og avhengighetsmedisin.
Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen. 

For legevikar før turnustjeneste: Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist. Være en del av ett tverrfaglig behandlingsteam. Deltagelse i vakttjenesten.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1- tjeneste.
Ved behov vil søkere med norsk autorisasjon som lege, vurderes og ansettes midlertidig i mangel på kvalifisert personell. 

Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe mot vår visjon; å være på lag med våre pasienter for deres helse gjennom våre verdier; å være lydhør, løsningsfokusert og kvalitetsbevisst.

Fagligengasjement og evne til samarbeid
Evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ og nytenkning.
Gode kommunikasjonsevner
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
Meget gode ferdigheter i norsk språk, særlig muntlig

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

·        Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og  ulykkesforsikring. 
·        Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
·        Sterke og tverrfaglige miljøer
·        Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren
·        Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
·        En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv IA -bedrift
·        Bedriftshelsetjeneste

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Sara Germans Selvik
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90235965
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos
Søk på stillingen