Kort om arbeidsgiver
Ved Fjordbyen Legesenter, Vikersund er det fra 01.10.2022 ledig en fastlegehjemmel. Hjemmelen har en liste på 600 pasienter som kan utvides om ønskelig. Stillingen kan være en ALIS stilling, drevet som selvstendig næringsdrift. Til stillingen ligger fastlønnet helsestasjonslegetjeneste med 7,5 t /uke. 

Fjordbyen Legesenter er et veldrevet legekontor med fem fastlegehjemler i moderne nye kontorer med tre kvinnelige og en mannlig lege. To av legene er spesialist i allmennmedisin og to er i ALIS utdanning. En av spsialistene er ALIS veileder. Kontoret har dyktige lege-sekretærer. Legesenteret fokuserer på høy trivsel og godt arbeidsmiljø.

Legesenteret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr for småkirurgi og gynekologi. Fysioterapi, kiropraktor og tannlege er samlokalisert med legesenteret, og er i fellesskap om lunsj og møterom.

Journalsystem: Pridok. Det planlegges overgang til Pridok for alle kommunens fire legekontor i løpet av 2022. Dette vil lette kollegial fraværsdekning.

Betingelser for å gå inn i hjemmelen avtales med Fjordbyen Legesenter og kommunen. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Det er pliktig deltakelse i Ringerike interkommunal legevakt som har nye moderne lokaler lokalisert i tilslutning til Ringerike sykehus, Hønefoss. Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer per uke.

Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Annet
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Personlige egenskaper
- Engasjement og interesse for allmennmedisin
- God klinisk vurderingsevne
- Gode kommunikasjonsferdigheter
- Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
- Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
- Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid

Vi tilbyr
- Tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS ordningen
- Stimulerende og støttende kommunalt fagmiljø
- Etableringstilskudd
- Dekning for inntil to tverrfaglige samhandlingsmøter med kommunal omsorgstjeneste, lokalsykehus og NAV per år
- Dekning av kostnader til utdanning som kursdager, velledningsaktivitet, og praksiskompensasjon ved fravær relatert til dette

Søknad
Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Vær oppmerksom på at e-poster fra Modum kommune i forbindelse med rekrutteringsprosessen kan ligge i mappen søppelpost/spamfilter/uønsket.

OBS! Svindlere har laget en falsk login-side, hvor de ber brukere av EasyCruit om å logge inn med sin BankID. Vi ber dere være spesielt oppmerksomme og IKKE oppgi noen form for bankinformasjon ved innlogging til EasyCruit. Visma EasyCruit vil ALDRI be om bank-ID ved pålogging. Ta kontakt med support.easycruit@visma.com om dere mistenker svindel.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktperson
Navn: Pål Steiran
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 40808941
E-post: pal.steiran@modum.kommune.no
Arbeidssted
Rådhusveien 1
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen