Kort om arbeidsgiver
Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 21 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Fastlegetjenesten har 2 hovedkontor, avdeling Finnsnes legekontor med 1 utekontor og Siland legekontor med 4 utekontor.
Ledig fastlegehjemmel ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor.
Legehjemmelen er samlokalisert på DMS med 15 fastleger og 2 LIS1 leger, delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. For tiden har Finnsnes legekontor 9 fastleger med fastlønnsavtale og 6 næringsdrivende fastleger med kommunalt driftstilskudd. I ledig fastlegestilling inngår 780 listeplasser.
Ledig fastlegehjemmel ved Senjalegen Silsand legekontor
 Legehjemmelen er samlokalisert på Silsand, i gruppepraksis med 6 fastleger og 2 LIS1 leger.
 Legene ved Senjalegen Silsand legekontor har fastlønn og dekker utekontorene Sifjord, Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet legekontor. 
Ledig fastlegehjemmel er tilknyttet utekontor ved Gryllefjord legekontor.
 I ledig fastlege stilling inngår 630 listeplasser. 
For fullstendig utlysningstekst se Senja.kommune.no 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Senja kommune
Kontaktpersoner
Navn: Monica Kvalvik
Tittel: Avdelingsleder Senjalegen Finnsnes
Telefon: 91541608
E-post: monica. kvalvik@senja.kommune.no
Navn: Torgeir Holme
Tittel: Medisinskfaglig lege Senjalegen Finnsnes
Telefon: 93452747
E-post: torgeir.holme@senja.kommune.no
Navn: Trine Rydningen
Tittel: Avdelingsleder Senjalegen Silsand
Telefon: 41245606
E-post: trine.rydningen@senja.kommune.no
Navn: Geir Olav Knutsen
Tittel: Medisinskfaglig lege Senjalegen Silsand
Telefon: 90779206
E-post: geir.knutsen@senja.kommune.no
Navn: Evy Nordby
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 48173916
E-post: evy.nordby@senja.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senjalegen Finnsnes/Silsand
Helsesenterveien 32
9300 FINNSNES
Søk på stillingen