Kort om arbeidsgiver
Bydel Grünerløkka har ledig fastlegehjemmel ved Legene på Sinsen. Listelengde 1400.

Legene på Sinsen er et veletablert legekontor med svært godt kollegialt arbeidsmiljø. Kontoret har tre fastleger, LIS 1 lege og dyktige og stabile sekretærer.
Kontoret har et velutstyrt laboratorium med bl.a. ultralyd m.m. Legekontoret legger vekt på kvalitetssikring og faglig utvikling, og har regelmessig smågruppemøter som gir tellende kurspoeng til spesialiteten i allmennmedisin. Det er god økonomi i praksisfellesskapet og hjemmelen gir svært gode inntjeningsmuligheter.         

Vi søker en erfaren allmennpraktiker som er ferdig spesialist i allmennmedisin eller har påbegynt spesialisering.
Tiltredelse snarest etter avtale. Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid i henhold til avtaleverket.
De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret og fratredende hjemmelsinnehaver.  

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, jmf. Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den Norske Legeforening.
 • Drift av legekontor sammen med de andre legene.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om
  privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • Svært godt arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Godt samarbeid med bydelen og mulighet for inngåelse av ALIS-avtale
 • Gode utdanningsmuligheter
 • Svært gode inntjeningsmuligheter
 • Sentral beliggenhet
 • Jevnlig møter i kollegiet
 • Engasjerte tillitsvalgte
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Flaaten
Tittel: Fastlege ved Legene på Sinsen
Telefon: 997 98 907
E-post: flaaten@legenepasinsen.nhn.no
Navn: Mari Skaugen Tindberg
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 969 48 342
E-post: mari.skaugen.tindberg@bga.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hasleveien 38
0571 OSLO
Søk på stillingen