• Listelengde: 1500
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Jeg begynner sykehus halvåret og søker derfor vikar til min fastlegehjemmel på Manglerud i Oslo. Listestørrelse 1500 pasienter, helsestasjon annenhver tirsdag. Vikariatet omfatter 4-5 kurative dager. Svært gode inntjeningsmuligheter.


Legesenteret ligger sentralt i Oslo, på Manglerud senter, i fine moderne lokaler. Det er et travelt, velfungerende legesenter med et trivelig arbeidsmiljø med 3 andre leger, og 3 dyktige legesekretærer ansatt i fulltidsstilling.


Legesenteret er godt utstyrt, med EKG, spirometri, UL, 24-timers BT, kryo og eget lab med en rekke lokale labprøver samt sendeprøver.


Ønskelig med tiltredelse 01.09. Søker må ha norsk autorisasjon og ha rett til refusjon fra Helfo. Søknad med referanser og CV kan sendes per mail: dayana.ragulan@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Mary Dayana Ragulan
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 45277263
E-post: dayana.ragulan@gmail.com
Arbeidssted
Legegruppen Manglerud
Plogveien 6
0679 OSLO