Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har 3570 innbyggjarar, eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv.

Er du glad i friluftsliv kan du i  Vågå kommune kombinere jobben som fastlege med eit kvardagsliv nærme naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmoglegheiter som gjev spennande naturopplevingar. Vågå har i tillegg fleire idrettslag med idrettsarenaer, fotballbaner og idrettshall med klatrevegg, skiløypenettverk og alpinsenter. Vågå har moderne kulturhus, kino og galleri.


Vågå Kommune har ledig fastlegeheimel

Legekontoret har i tillegg til den ledige heimelen 3 erfarne allmennlegar i eit veldrive helsesenter. Alle er spesialistar i allmennmedisin. I tillegg halvårleg turnus med LIS1. Det er stabile, erfarne medarbeidarar på kontoret. Sjukepleiar, bioingeniør og helsesekretærar.

Stillinga innehar 100% fastlegeheimel, med pasientliste på inntil 1100 pasientar. Til stillinga ligg også  kommunal oppgåve som tilsynslege på sjukeheim.

Sjukeheimen ligg rett ved sidan av helsesenteret.
Legesenteret ligg i moderne og velutstyrte lokalar, midt i Vågåmo sentrum, med laboratorium,  2 skiftestuer og akuttrom med nødvendig utstyr og medisinar, og egen inn-/ utgang for ambulanse.

Legekontoret er samlokalisert med skule- og helsestasjonstenesta, jordmor, kommunal psykisk helseteneste og fylkestannlege. Vi nyttar infodoc som journalsystem og Convene betalingsterminal. Vågå kommune tilbyr ei omfattande samarbeidsavtale som inneber at kommunen stiller med lokalar, utstyr, forbruksvarer, hjelpepersonell osb.   
Fastlegeheimelen har vore kunngjort tre gongar med manglande søkjargrunnlag og viser at opparbeidd praksis ikkje har nokon marknads messig verdi, jf. ASA 4310 5.6.

Vi har interkommunalt legevaktsamarbeid saman med 5 andre kommunar. Legevakta er stasjonert på Lokalmedisinsk senter på Otta i Sel kommune. Her vil du delta i interkommunal legevaktordning lokalisert på Lokalmedisinsk senter for Nord Gudbrandsdal på Otta i Sel kommune. I vaktdistriktet server du ca. 18 260 personar.

Arbeidsoppgåver:
 • Fastlegeoppgåver
 • Kommunale oppgåver
 • Legevakt
Kvalifikasjonar:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1
 • Gode faglege kvalifikasjonar
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt LIS3 er ynskjeleg, men ikkje eit krav.
 • Førarkort kl B
 • Politiattest ikkje eldre enn 3 månader.
Personlege eigenskapar:
 • Gode kommunikasjonseigenskapar på norsk, munnleg og skriftleg
 • Evne til å arbeide ryddig og strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Bidra til eit arbeidsmiljø med arbeidsglede, engasjement og inkludering
 • Gode evner til tverrfagleg samarbeid

  Personleg eignaheit vektleggast
Vi tilbyr:
 • Legevaktbil
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin
 • Behjelpeleg til å skaffe bustad
 
Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av dei gjeldande lover, reglar og avtaler.

Spørsmål om stillinga kan rettast til tenesteleiar Liv Olasveen, e-post liv.olasveen@vaga.kommune.no eller på telefon 61 29 37 26/99 02 82 91

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema. Vedlegg til søknaden kan sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no.

Søknadsfrist: 25.05.2022 

Vågå kommune er oppteke av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vågå kommune
Kontaktperson
Navn: Liv Olasveen
Tittel: Tenesteleiar
Telefon: 61 29 37 04
E-post: liv.olasveen@vaga.kommune.no
Arbeidssted
Edvard stormsveg 2
2680 VÅGÅ
Søk på stillingen