Kort om arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser.

Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling. Det jobbes kontinuerlig med å holde klinikken oppdatert etter lovverk, interne og eksterne retningslinjer.

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette 3 stillinger som lege i spesialisering i psykiatri.

Som LIS 2/3 blir du ansatt i vaktlegeenheten og går dermed inn i spesialiseringsløpet i psykiatri. Sykehuset er godkjent for 5 år i ny ordning og vi garanterer for at utdanningen kan gjennomføres på normert tid, med en rotasjonsordning som gjør at du får all nødvendig tjeneste for spesialist utdanningen samlet under ett arbeidsforhold.

Klinikken har i dag 17 overlegestillinger og 10 LIS stillinger,  samt 2-3 LIS 1. For-vakter går i 2-delt vaktordning. Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. 

Avdelingen i Levanger består av;
Seksjon for akuttpsykiatri (12 senger og poliklinikk)
Seksjon for allmenn psykiatri (12 senger og poliklinikk)
Seksjon for psykoser (10 senger og poliklinikk)
Seksjon for alderspsykiatri (poliklinikk)
Seksjon for Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (14 senger og poliklinikk)
Seksjon for Avdeling rus og avhengighet (16 senger og poliklinikk) 
Seksjon for lokal sikkerhet (6 senger)

Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv og andre spennende aktiviteter for store og små.

Ta kontakt med avdelingsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist.
 • Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess.
  Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen. 
 • Medansvar for gode pasientforløp.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent medisinsk embetseksamen eller tilsvarende.
 • Har gjennomført LIS1-tjeneste.
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • En faglig sterk medarbeider som er åpen for nye utfordringer og som har erfaring med å arbeide i team.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes.
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid.
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt.
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.  
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Du må være covid-19-vaksinert, og følge vaksinasjonsprogrammet til Helse Nord-Trøndelag.

Vi tilbyr

 • Hele utdanningsløpet for å bli spesialist i psykiatri gjennomføres innad i samme klinikk.
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov.
 • God opplæring og veiledning.
 • Tilrettelegging for forskning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Bedriftsidrett.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.
 • Sterke og tverrfaglige miljøer.
 • Vi er behjelpelig i flytteprosessen ved behov.
  Vi kan også bistå med barnehageplass og andre ordninger som kreves ved tilflytting til ny kommune.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Slungård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098627
E-post: anne.slungard@helse-nordtrondelag.no
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098630
E-post: karinwang.holmen@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus Sykehuset Levanger
Kirkegt. 2
7600 LEVANGER
Søk på stillingen