Kort om arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser.

Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling. Det jobbes kontinuerlig med å holde klinikken oppdatert etter lovverk, interne og eksterne retningslinjer.

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut to stillinger som overlege i psykiatri.
Oppstartsdato: Etter avtale.  

Klinikken har i dag 17 overlegestillinger og 10 LIS stillinger,  samt 2-3 LIS 1. For-vakter går i 2-delt vaktordning.
Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU.

 
På Sykehuset Levanger er disse seksjonene lokalisert :
Seksjon for akuttpsykiatri (12 senger og poliklinikk)
Seksjon for allmenn psykiatri (12 senger og poliklinikk)
Seksjon for psykoser (10 senger og poliklinikk)
Seksjon for alderspsykiatri (poliklinikk)
Seksjon for Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (14 senger og poliklinikk)
Seksjon for Avdeling rus og avhengighet (16 senger og poliklinikk) 
Seksjon for lokal sikkerhet (6 senger)

 I tillegg har vi DPS på Stjørdal med sengeposter  og poliklinikker.

Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv og andre spennende aktiviteter for store og små.

Ta kontakt med avdelingsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid hvorav medisinsk sluttansvar for utredning, diagnostikk og behandling i seksjonen.
 • I samarbeid med seksjonsledelse bidra til forskning, fagutvikling og videreutvikling av behandlingstilbudet ved seksjonen og klinikken for øvrig.
 • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
 • Overleger med seksjonsspesialistfunksjon skal delta i seksjonens lederteam.
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for LIS 1 og LIS 2/3 og i  klinikken for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Cand. med. med norsk offentlig godkjenning.
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin. 
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

 • Den som får stillingen må være vaksinert mot Covid 19 eller være villig til å følge vaksinasjonsprogrammet ti Helse Nord-Trøndelag.

Personlige egenskaper

 • En faglig sterk medarbeider som er åpen for nye utfordringer og som har erfaring med å arbeide i team.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid.
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt. 
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.  
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning.
 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Avtalefestet overlegepermisjon.
 • Tilrettelegging for forskning.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Bedriftsidrett.
 • Vi er behjelpelig i flytteprosessen ved behov,
  vi kan også bistå med barnehageplass og andre ordninger som kreves ved tilflytting til ny kommune.

Blir du ansatt hos oss vil du komme til en avdeling hvor det over tid har vært fokus på å sikre legene sine arbeidsvilkår, slik at faglig utvikling og vekst kan ivaretas samtidig som man har tid til et liv også utenfor arbeidet.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098630
Navn: Anne Slungård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098627
E-post: anne.slungard@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen