Kort om arbeidsgiver
Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har 12 legekontor med næringsdrift og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 80 fastleger.

Flere legekontor med privat næringsdrift i Tromsø har nå behov for vikarer. Legesentrene i Tromsø er veletablerte og varierer i størrelse og lokalitet. Journalsystemene kontorene bruker er blant annet CGM, System X og Infodoc. Fastlegelistenes størrelse varierer fra ca. 600 til ca.1000 listepasienter. Vikariatenes lengde varierer fra 1 måned til 6 måneder. Tiltredelsesdato kan avtales. Vikariatene er ikke tilknyttet pliktig deltakelse i legevakt, men det er mulig å tilrettelegge for dette dersom det er ønskelig. 


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fortrinnsvis fullført turnustjeneste/LIS1. Leger som venter på LIS1 er også velkommen til å søke. 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
 • Erfaring fra og interesse for allmennmedisin er ønskelig.              
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Vi tilbyr
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
 • Veiledning fra erfaren fastlege
 • Fastlønn kan vurderes
Annet
 • Avtaleinngåelse skjer i henhold til gjeldende forskrift og avtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Søker bes oppgi to referanser. 
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.      
 • Ta gjerne kontakt med oppgitt kontaktpersoner for flere opplysninger.  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Navn: Hege Jorunn Johannessen
Tittel: Saksbehandler - Helsetjenester, Helsekontor
Telefon: 906 30 720
E-post: hege.jorunn.johannessen@tromso.kommune.no
Arbeidssted
,
9299 TROMSØ
Søk på stillingen