Kort om arbeidsgiver
Novo Helsesenter AS ble etablert høsten 2019 og holder til i nyoppussede lokaler sentralt på Råholt, 35-40 min kjøring fra Oslo og med 5 min. gåavstand til Eidsvoll Verk stasjon. Senteret har et helsefaglig fellesskap med tre fastleger, men det er planlagt med en fjerde fastlegehjemmel. Lokalisert i samme bygg som legesenteret er det en spesialistpraksis og andre helserelaterte tjenester.

Fastlegehjemmelen har et listetak på 1000 pasienter. Legen må selv gjøre avtale med senteret hvilken tilknytningsform som er aktuell.

Eidsvoll kommune er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger i spesialisering, og kommunen er midlertidig godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialisering i allmennmedisin.

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk. 

Hjemmelen er ledig fra 1.11.2022. Søker må angi i søknaden hvilket oppstarttidspunkt som er aktuelt.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldene avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt for Eidsvoll og Hurdal er samlokalisert med sykehjemmet)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges med inntil 20%
Kvalifikasjoner
  • Søkere bør være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet i et nyetablert legesenter

Andre opplysninger
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse
Søknader skal sendes via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet. Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnummer (ikke eldre referanser enn fem år).

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker ikke kontakt med bemanningsbyråer eller rekrutteringsfirmaer. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Novo helsesenter as v/Usman Akram Ansari
Tittel: fastlege/daglig leder
Telefon: 454 62 626 (hverdager etter kl 16:00)
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Novo Helsesenter AS
Gladbakkvegen 2
2070 RÅHOLT
Søk på stillingen