Kort om arbeidsgiver

2 x 100 % faste stillinger

DPS nordre Østfold omfatter per i dag 2 poliklinikker (Indre Østfold og Mosseregion), 1 ambulant akutteam, 1 elektiv døgnseksjon og 1 ACT-team.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss er en sentral enhet og dekker et opptaksområde på 67 000 innbyggere. Vi har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med ca 35 medarbeidere. Poliklinikken skal nå deles i to likestilte enheter. Dette gir de nye lederne muligheten til å kombinere administrativt og klinisk arbeid i tett samarbeid med hverandre. Stillingene er forbeholdt spesialist i klinisk voksenpsykiatri eller spesialist i psykiatri. Vi søker deg med ambisjoner og relevant kunnskap til å ivareta og videreutvikle teamene ved poliklinikken. Teamene er tverrfaglig sammensatte og tilbyr allmennpsykiatriske og høyspesialiserte behandlingstilbud.  
DPS Nordre er kjent for innovativ forskningsaktivitet, og deltar i internasjonale multisenterstudier.
 

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonslederen skal sørge for at poliklinikken tilbyr adekvat og forsvarlig utredning/ behandling i tråd med lover og forskrifter innen spesialisthelsetjenesten
 • Seksjonslederen har ansvar for drift, personal og økonomi
 • Seksjonslederen inngår i avdelingens ledergruppe og gjennom denne medvirker for avdelingens mål og resultater

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller klinisk voksenpsykologi
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet
 • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til ledelse
 • Evne og vilje til å jobbe strategisk
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Spennende lederstillinger i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Innflytelse gjennom deltakelse i lederteamet i avdelingen
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Utdanningsretning

 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Ingmar Clausen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 034
Arbeidssted
DPS nordre Østfold - Polikliniske tjenester Moss
Peer Gynts vei 72
1535 Moss
Søk på stillingen