Kort om arbeidsgiver

Ledig fast stilling som praksiskonsulent (20% stilling)

Betanien sykehus søker fastlege som ønsker å bidra til styrket samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Være bindeleddet mellom Betanien sykehus og fastleger
 • Gjøre vårt tjenestetilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern kjent for våre samarbeidspartnere
 • Fange opp våre forbedringsområder i samhandlingen med fastlegene
 • Delta i fellesmøter med praksiskonsulentgruppen i Helse Bergen
 • Regelmessig deltakelse i sykehusets ledergruppe
 • Faste møter med sykehusdirektør

Kvalifikasjoner

 • Fastlege
 • Det er fordel med gode IT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og fleksibel
 • Du er målrettet, resultat- og løsningsorientert
 • Du er en flink kommunikator som skaper trygge og gode relasjoner
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du skaper entusiasme og engasjement  

Vi tilbyr

Lønn 90% av salærtakst, stillingen gir også tellende poeng i etterutdannelsen.

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen.

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Frode Strøm
Tittel: HR-direktør
Telefon: 90023599
E-post: frode.strom@betaniensykehus.no
Navn: Eli Julseth Birkhaug
Tittel: Sykehusdirektørs
Telefon: 91158763
E-post: eli.julseth.birkhaug@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Betanien sykehus AS
Vestlundveien 23
5145 FYLLINGSDALEN
Søk på stillingen