Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

«Er du vår nye spesialist som arbeider i en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse?  Bor du i Oslo, Trondheim, Stockholm eller andre steder?

Helgelandssykehuset legger til rette for at du kan arbeide i en kombinasjon mellom hjemmekontor og tilstedeværelse etter en nærmere avtalt fordeling.  Du får dekket utgifter til reise og overnatting. Vi har god erfaring i å bruke digitale hjelpemidler som Teams og Whereby der du blant annet kan drive pasientbehandling, delta på møter og gi veiledning. Vi søker etter deg som ser mulighetene ved å arbeide på denne måten, og som ønsker å bidra til utvikling av bruk av digitale verktøy i klinikken.

Les om hvordan Stine og Marie jobber

Senteret har ledig følgende stillinger:

Avdeling for habilitering (Arbeidssted Mo i Rana, Mosjøen eller Sandnessjøen):

  • Psykologspesialist 100% fast

Rusenheten/ TSB poliklinikk:

  • Psykologspesialist 100% fast
  • Psykiater med spesialisering innen rus og avhengighet 100% fast

VOP:

  • Psykologspesialist 100% fast

Klinikk Psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset er organisert med tre distriktspsykiatriske sentre med felles klinikksjef.

Senter for psykisk helse og rus i Mo i Rana er organisert som et distriktspsykiatrisk senter (DPS) ved Helgelandssykehuset HF. Vårt DPS omfatter foruten VOP; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Døgnavdeling for voksne, Habiliteringsteam, Ambulant akutteam og Rusavdeling med tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og LAR-behandling. Vårt opptaksområde består av fire kommuner på Helgeland; Rana, Hemnes, Nesna og Rødøy.

Avdeling for habilitering ved Helgelandssykehuset består av én avdeling med tre lokasjoner (Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana). Avdelingen består av lege, psykologer, vernepleiere, spesialsykepleier, ergoterapeut, barnevernspedagoger/klinisk barnevernspedagog, familieterapeut, og spesialpedagoger.
Rusenheten/ TSB i Mo i Rana består av en rusavdeling med 8 heldøgns sengeplasser og en poliklinikk med syv polikliniske stillinger som er en del av Helgelandssykehusets tilbud til personer med rusproblematikk og psykiske vansker. 

VOP Mo i Rana er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som driver utredning og behandling av voksne over 18 år. Arbeidsområdet er spennende og variert og omfatter både selvstendig arbeid og teamarbeid. Avdelingen har 23 behandlerstillinger, og er delt inn i 3 tverrfaglig sammensatte team. 

Kvalifikasjoner

Psykologspesialist voksne

  • Du har norsk autorisasjon som psykolog og gjennomført spesialisering innen klinisk voksenpsykologi.

Pediater eller spesialist i allmennmedisin

  • Du er godkjent som lege i Norge og spesialist i barnemedisin eller allmennmedisin
  • Du må beherske skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Du har gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet.
Du har tydelighet i faglig anliggende, med evne til dialog.
Du har godt humør og pågangsmot!

Vi tilbyr

  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
  • Fleksible løsninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Anikken Olsen Aaseng
Tittel: Områdesjef
Telefon: 48200321
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana
Søk på stillingen