Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig vikariat i Enhet for psykososial onkologi i Kreftklinikken for psykiater eller lege under spesialistutdanning i psykiatri. Enheten har ansvar for konsultasjonspsykiatriske tjenester og psykososial oppfølging av pasienter under kreftbehandling. Bemanningen består av psykiater, psykologer, psykiatrisk sykepleier, sosionomer, sexologisk rådgiver og fritidsleder. 

Det kliniske arbeidet i den utlyste stillingen innebærer psykiatrisk/psykologisk vurdering og oppfølging av kreftpasienter, og byr på en unik mulighet til å tilegne seg erfaring innenfor fagområdet "psyko-onkologi". Stillingsinnehaver vil samarbeide med leger, sykepleiere og annet tverrfaglig personell i oppfølgingen av kreftpasienter, og vil ha muligheter til å følge opp egne pasienter i vår psyko-onkologiske poliklinikk. Arbeidstid er dagtid alle hverdager, ingen vaktturnus kveld eller helg/helligdager.

Kreftklinikken i Oslo universitetssykehus har virksomhet ved Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker og med en stor andel lands- og regionfunksjoner samt lokalsykehusfunksjoner for noen pasientgrupper.

Stillingens ansvarsområde og lokalisering kan endres ved behov.

For LIS: Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.    

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk psykiatrisk virksomhet med vurdering, oppfølging og behandling av henviste pasienter (inneliggende og polikliniske kreftpasienter)
 • Veiledning og rådgivning til samarbeidende klinisk personell
 • Samarbeid med klinikkens palliative team og CNS/hjernesvulst team
 • Deltakelse i psykososialt ungdomsteam rettet mot ungdom 10-18 år (og deres familier) som behandles for kreftsykdom på Radiumhospitalet
 • Andre fagspesifikke oppgaver etter enhetens behov
Kvalifikasjoner
 • Lege med spesialistutdanning i psykiatri eller med nært forestående spesialistgodkjenning (seksjonsleder er psykiater og har veiledningskompetanse)  
 • Variert klinisk psykiatrisk og psykofarmakologisk kompetanse
 • Interesse for konsultasjonspsykiatri og kortids psykoterapi
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjert i fag og fagutvikling
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Initiativrik og fleksibel
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 
For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «søk på stillingen» - knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på epost.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Skaali
Tittel: Seksjonsleder / psykiater
Telefon: 97654885
Navn: Torhild Birkeland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99243343
Navn: Marthe Fjeldsrud
Tittel: Enhetsleder / sosionom
Telefon: 95796521
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4516577735
Arbeidssted
Radiumhospitalet
Radiumhospitalet, Ullernchausseen 70
0379 Oslo