Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling Arendal har følgende ledige stillinger som lege i spesialisering: 

2 x 100 % st vikariat med ett års varighet. Tiltredelse snarest evt. etter avtale 
1 x 100 % st vikariat med 6 mnd års varighet. Tiltredelse snarest evt. etter avtale. 

For vikariatene gjelder mulighet for forlengelse.

Spesialitet: Generell kirurgi

Arbeid p.t. 12-delt, med vakt bak LIS1. 

Ved intern omrokkering kan annen stilling bli ledig. 

Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) det søkes på.

Avdelingen har seksjon for gastrokirurgi, urologi og plastikkirurgi. Som LIS 2-3 roterer du  innom alle seksjoner. Sørlandet sykehus har avtale med OUS mtp læringsmål i utdanningsforløpet.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene inngår i vanlig rotasjonsordning mellom seksjonene ved avdelingen.
 • Operasjon
 • Poliklinikk
 • Visitt
 • Vakt 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Kunnskap om Dips  er en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Pasientorientert
 • Personlig egnethet
 • Være en god teamarbeider 

Vi tilbyr

 • Aktivt og trivelig fagmiljø med tradisjon for forskning og samarbeid med andre spesialiteter
 • Utdanning innen gastrokirurgi, urologi og plastikk
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Atle Bernstein
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 37 01 47 49
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Søk på stillingen