Kort om arbeidsgiver

CFS/ME-Senteret består av poliklinikk, to heldøgnssenger integrert i Rehab sengepost som er tverrfaglig koordinert. Det har sitt oppdrag å sørge for at tilbudet til CFS/ME-pasienter er adekvat med hensyn til diagnostikk, behandling, tilbud om regional poliklinikk, ambulant team, kompetanseoverføring til kommunene og lærings- og mestringskurs. I tillegg fikk de i 2012 status som Nasjonal kompetansetjeneste i samarbeid med CFS/ME ved avdeling for barn på Rikshopitalet. Det tverrfaglige teamet består av lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom og sykepleier.
Stillingen kan eventuelt deles i mindre stillingsprosent.

Norsk autorisasjon og attester må vedlegges.

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyråer!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i utredning og vurdering av pasienter med mistanke om CFS/ME, hjemmebesøk i forbindelse med ambulant team, kompetanseoverføring og pasient/pårørendeopplæring. Stillingen gir også mulighet for rotasjon og bakvakt ved Indremedisinsk avdeling Ullevål. Arbeidsoppgavene kan endres underveis.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet
 • Vi søker etter spesialist innen relevante indremedisinske fagfelt vi ikke innehar i dag, gjerne med forskningskompetanse og doktorgrad
 • Gjerne erfaring fra fagfeltet
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Fast stilling med oppstart 01.08.2022.
 • Et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø, fagmøter, undervisning og fokus på forskning
 • Stillingsbrøk kan diskuteres

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Bente Bråthen Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97719796
Arbeidssted
Medisinsk klinikk
Trondheimsveien 232
0586 Oslo
Søk på stillingen