Vikariat i øre-nese-hals avtalepraksis

Grunnet pappapermisjon søkes vikar til øre-nese-hals avtalepraksis ved Ullevål Stadion Øre-nese-hals i peroden 5.september 2022 og ut året. Klinikken er sentralt plassert og lett tilgjengelig med offentlig transport eller bil, og disponerer parkeringsplass i parkeringsannlegg i underetasje.

Vikarstilling er 80% (siste 20% dekkes av annen vikar, evt. 100% vikariat om annen vikar fratrer).


Det er også mulighet for vikariering 20% f.o.m. så snart som praktisk mulig fram til vikariatets start. Dette kan søkes om uavhengig, eller i sammenheng med 80% vikariat.

Klinikken har 2 sekretærer som jobber deltid og 2 audiografer i 100% stilling. Klinikkens hovedfokus er på audiologi og hørselsomsorg. Det er også god kapasitet for søvnregistrering (2 apparater) samt godt utstyrt med både fleksible og stive rhino/laryngoskop. Vi har god pasienttilstrømning og det vil være gode inntjeningsmuligheter for vikar.
Kvalifikasjoner
Søkeren må ha 
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten ØNH - sykdommer 
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig 
Søkeren bør ha 
 • Bred poliklinisk erfaring  
 • Erfaring fra hørselsomsorg
 • Erfaring med søvnregistrering

Personlige egnethet
Søkeren må
 • Ha god motivasjon for avtalepraksis 
 • Sette seg inn i
  Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
 • Gode samarbeidsevner 
Søkeren bør ha 
 • Erfaring fra avtalepraksis  
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 


Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet.
Søker må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   


Vikar driver som selvstendig næringsdrivende. Vikarlege må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner. 


Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Jørgen Tveraabak
Tittel: Øre-nese-halsspesialist
Telefon: 90796670
E-post: stilling.orl@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ullevål Stadion Øre-nese-hals
Sognsveien 75
0855 OSLO