Fastlegestillinger - ALIS
Bardu kommune har opprettet nye fastlegehjemler. Dette er gjort med bakgrunn i å legge til rette for en normal arbeidshverdag for våre fastleger, herunder reduksjon i antall pasienter på fastlegelisten. Listetakene vil justeres etter hvert som de nye hjemlene fylles opp. I tillegg kommer kommunale oppgaver. 
 • Bardu kommune har ledig 2 faste stillinger for ALIS med oppstart fra snarest.
 • Det er også ledig vikariat fra 1.juli 2023 tom februar 2023.
Bardu kommune er en kommune med ca 4000 innbyggere. Kommunen ligger i Indre Troms midt i mellom Harstad og Tromsø med en kjøretid på 2 timer til begge byene. Kommunesenteret er Setermoen med gangavstand til barnehage, skole, idrettshall, skistadion, turterreng, butikker. Legekontoret er lokalisert sentralt på Setermoen. Legekontoret har 9 faste legestillinger, herav 4 spesialister, samt én turnuslege. Kontoret tar også imot medisinstudenter fra UiT. Hjelpepersonellet har relevant helsefaglig utdanning. Legevakten er samlokalisert med legekontoret på Helsehuset i Bardu, og er interkommunal med for tiden 24-delt vakt. Bardu kommune arrangerer akuttmedisinkurs i henhold til akuttmedisinforskriften. Kommunen har en godt utbygget helse og omsorgstjeneste der målsetning er å gi befolkningen i kommunen stabile og gode legetjenester

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter leger som ønsker å inngå i et spesialiseringsforløp. Bardu kommune er med i prosjektet «ALIS Nord» og vil legge til rette for hele spesialiseringsløpet for den enkelte ALIS.

Det forutsettes at søker har gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Egenskaper:
 • Personlig egnethet vektlegges og vil være avgjørende for ansettelse

Vi tilbyr:
 • tilsetting i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler
 • gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • Ingen kostnad ved overtagelse av praksis.
 • Det vil være mulig med fastlønnsavtale
 
Generelt
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
 • Ny politiattest må fremlegges
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtaler. Kommunen dekker flytteutgifter etter reglement og vil være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass

Søknaden skal inneholde:
 • Søknadsbrev og CV, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer
Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  
 
Andre opplysninger:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for bistand til søkeprosessen kan du sende henvendelse til: rekruttering@bardu.kommune.no

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bardu kommune
Kontaktperson
Navn: Hege Thomassen Fosslund
Tittel: Enhetsleder Helse, omsorg og barnevern
Telefon: 91554666
E-post: hege.thomassen.fosslund@bardu.kommune.no
Arbeidssted
Setermoen
Fogd Holmboes gate 56
9360 BARDU
Søk på stillingen