Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus avdeling Kongsvinger er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har behov for flere dyktige medarbeidere. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode pasientforløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Revmatologisk seksjon har ledig fast stilling for lege i spesialisering 3.

Seksjonen har 8 senger med utredning, behandling og rehabilitering (5-døgnspost), samt poliklinikk.

Virksomheten er basert på helhetlig tilnærming og har fokus på å integrere rehabilitering i behandlingsforløpet. Vårt tverrfaglige basisteam består av revmatolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, hjelpepleiere, håndterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og aktivitør

Vi samarbeider også tett med ortoped/revmakirurg og med ortopediingeniør.

Seksjonen er godkjent for gruppe-2 utdanningsinstitusjon innen revmatologi.

Det pågår for tiden et prosjekt knyttet til Kongsvinger sykehus, hvor man utreder hvordan spesialiteten revmatologi skal videreutvikles i Akershus universitetssykehus, herunder vurdering av synergieffekter mellom spesialiteter, og tettere samarbeid/driftsformer som bygger opp under slike, f.eks. i form av noe satelittpoliklinikk på Nordbyhagenn.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på sengepost og poliklinikk, inkludert rehabiliteringsteam
 • Bidra til videreutvikling av seksjonen med vekt på fag, kvalitet og kvalitetsforbedring

Kvalifikasjoner

 • Ønske om spesialisering i revmatologi
 • Relevant praksis/tellende tjeneste vil bli prioritert
 • Interesse for å jobbe i tverrfaglige team
 • Evne til å bidra til et godt faglig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fastlege i sykehusets nedslagsfelt med interesse for faget kan også søke, for å få mulighet til å få kunnskap om revmatologi under sykehusåret

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig vikariat på 1 års varighet. 

Personlige egenskaper

 • Interesse for klinisk arbeid og faglig engasjert i faget
 • Personlig egnethet
 • Konstruktivt samarbeid og liker å arbeide i team
 • Effektive og gode kommunikasjonsevner. Beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Villig til å lære noe nytt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Et tett samarbeid mellom overlege og LIS, og samarbeid mellom spesialiteter
 • Medlemsskap i pensjonsordning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Mulighet for hjelp med bolig, bes oppgitt i søknaden
 • Nærhet til naturen
 • Nær Oslo/Gardermoen, og ca. 3 mil fra Sverige
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Mona Åsli Sværen
Tittel: Seksjonsleder (sykepl/jordmor)
Telefon: 47903247
Hjemmeside
Arbeidssted
 Medisinsk Divisjon, Revmatologisk seksjon Kongsvinger
Parkveien 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen