Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling har ledig 100% fast stilling for spesialist innen endokrinologi.
 
Endokrinologisk seksjon ved Lovisenberg Diakonale Sykehus søker etter spesialist innen endokrinolog. Vi leter etter en lege som har lyst til å jobbe med en spennende og variert pasientgruppe på et hyggelig og oversiktlig sykehus. Endokrinologisk seksjon ved sykehuset har én overlegestilling, men er organisatorisk plassert sammen med den nyopprettede seksjonen for nyremedisin og dialyse, som per i dag har fire overlegestillinger. Det er tett samarbeid mellom de to spesialitetene både faglig og kollegialt.   

Seksjonen har i tillegg til endokrinolog tre dyktige diabetessykepleiere som jobber i team med overlegen, samt sekretær.   
I forbindelse med naturlig avgang har vi nå behov for å ansette overlege. Vi ønsker en overlege med bred erfaring og kompetanse innen generell endokrinologi. Den største delen av pasientpopulasjonen utgjøres av diabetespasienter, men også annen endokrinologi er godt representert. Seksjonen disponerer to sengeplasser lokalisert til infeksjonsmedisinsk sengepost.

Sykehuset er i vekst, og Medisinsk avdeling har i løpet av de siste to årene åpnet en ny seksjon for medikamentell kreftbehandling samt den helt nyopprettede seksjonen for nyremedisin og dialyse. Det er forventet ytterligere vekst i de kommende årene.

I utgangspunktet er stillingen poliklinisk med dagarbeid og det er ikke lagt inn vakt i turnusen. Dersom søkeren likevel ønsker generelle, indremedisinske vakter kan dette tilbys.

Hvis du som søker har interesse for, eller erfaring med forskning er det positivt, men det er ikke et krav.
 
Egenskaper og kvalifikasjoner:
 • Arbeid i tverrfaglige team, men kan også jobbe selvstendig
 • Stor vekt på personlige egenskaper som faglig engasjement og gode samarbeidsevner
 • Norsk spesialistgodkjenning
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde
 • Faglig engasjement 
Vi tilbyr:
 • En aktiv og spennende avdeling
 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning via KLP.
 • Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk klinikk, Nyremedisin og dialyse
Kontaktperson
Navn: Bjørn Brandsæter
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 916 68 866
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO