Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykiater/overlegespesialist i voksenpsykiatri ved DPS Vegsund døgnseksjon. 

Vi ønsker velkommen til eit spennande og utviklande fagmiljø ved DPS døgnseksjon - allmennteam. 

Allmennteamet består av 17 døgnplassar derav 3 brukarstyrte plassar. Pasientgruppa består av pasientar som har psykose, autisme, og
allmenpsykiatrisk tilstandar som alvorleg depresjon, traume, bipolare m.m.
Aldersgruppa er frå 18 og oppover. Vi mottar pasientene fra
sjukehusavdeling, ambulante team, poliklinikk og kommunar. 

Vi har også eit regionalt medisinfritt tilbod som består av 3 døgnplassar og 3 dagplassar. Vi samhandlar i stor grad med kommune
og spesialisthelsetenesta. Teamet er tverrfagleg og består av psykiater,
psykologspesialistar, LIS, psykiatriske sjukepleiarar, sosionom, aktivitør,
fysioterapeut m.fl. 

Klinikken er i prosessar med ny utviklingsplan og stillingsinnhald er knytta opp mot ev. føringar som kjem som følge av utviklingsplanen til klinikken, og oppdragsdokumentet frå HMN (gjeld alle stillingar i klinikk).

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre Jugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og oppleve eit mangfold av fjordar, øyar og fjell som ventar på å få begeistre deg. 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av pasientar med psykiske lidingar
 • Delta i inntaksteam
 • Deltaking i kvalitetsråd og fagråd
 • Rettleiing av LIS
 • Undervise/rettleie personale/kommune og andre i spesialisthelsetenesta

Kvalifikasjonar

 • Lege som er spesialist i voksenpsykiatri
 • Ønskeleg med brei erfaring i psykiatri og rus

Personlege eigenskapar

 • Vi søker ein medarbeidar som er fagleg oppdatert og som har god arbeidskapasitet og som likar å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner og å vere personleg eigna vert vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Siw K. Kringstad
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 957 84 240
E-post: Siw.K.Kringstad@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Døgnbehandling psykisk helse DPS Vegsund, Helse Møre og Romsdal HF
Vegsundvegen 68
6020 Ålesund
Søk på stillingen