Om Valnesfjord Helsesportssenter
Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en ideell stiftelse med formål om å bygge, drive, og videreutvikle en helseinstitusjon innen spesialisert medisinsk rehabilitering.
VHSS er derfor en faglig spydspiss for tverrfaglig rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå, og våre 100 ansatte gir spesialisert medisinsk rehabilitering og habilitering til nærmere 900 pasienter hvert år.
Våre ytelsesavtaler med Helse Nord RHF omfatter et vidt spekter av tilbud til barn, ungdom og, voksne innen nevrologi, hjerneslag, hjerte- og lungesykdommer, kreft, revmatologi, muskel- og skjelettplager, arbeidsrettet rehabilitering, sykelig overvekt, habilitering voksne, habilitering barn og unge, overvekt barn og unge, revmatologi barn og unge, alvorlig sykdom og skade barn og unge.
VHSS ligger naturskjønt til ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark, ca 30 min fra Fauske og ca. 45 min. fra fylkeshovedstaden Bodø med gode kommunikasjoner både nordover og sørover. Området byr på store muligheter for natur- og fritidsopplevelser både sommer og vinter inkludert jakt, fiske og friluftsliv.
VHSS har ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Overlege / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
Vi søker en lege med fullført spesialisering innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering, lege som er nær godkjenning innenfor slik spesialitet eller lege med annen relevant spesialitet. Stillingen er ledig fra 1 august 2022. 
Valnesfjord Helsesportssenterer har gode faglige nettverk ved aktuelle fagmiljøer. Vi er akkreditert etter internasjonale standarder fra CARF for rehabilitering av barn, unge og voksne, samt innen arbeidsrettet rehabilitering.
Vi søker primært en overlege/lege som har interesse og kan vise til erfaring med barn og unge i form av å ha hatt arbeidsoppgaver knyttet til helsestasjon, barne- og ungdomshabilitering e.l.
Våre leger samarbeider tett med øvrige leger og tverrfaglig behandlingsteam bestående av sykepleier, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og idrettspedagog.
En del av tilbudet til Valnesfjord Helsesportssenteret er å gi spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge i alderen 0 - 18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Arbeidet foregår i tverrfaglige team med barn, ungdom og deres familier, i sentrum, og det innledes samarbeid og oppfølging gjennom veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere ved behov.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinske vurderinger og oppfølging av barn og unge. (eksempelvis kan dette være barn med cerebral parese, muskelsykdommer, ryggmargsbrokk og andre sammensatte sykdommer i hjerne- og nervesystem)
 • Bistå med å etablere og gjennomføre en individtilpasset behandlingsplan med tilpasset fysisk aktivitet som et av hovedvirkemiddel. I tillegg defineres andre tiltak som er viktige for motivasjoner og mestring.
Personlige egenskaper
 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert, samtidig som du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø.
 • Ha gode samarbeidsevner, være en fleksibel og omgjengelig kollega.
 • Tåle å stå i endring og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Trives i et travelt miljø og like varierte arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges. 
Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • et godt utgangspunkt for faglig og personlig utvikling
 • alminnelig arbeidstid på 40 timer pr. uke
 • lønn i henhold til avtale
 • muligheter for trening i arbeidstiden
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for leie av personalbolig
Tjenesten ved Valnesfjord Helsesportssenter har ingen vaktberedskap.

Nærmere informasjon
Les mer om Valnesfjord Helsesportssenter.
Se Hvorfor dyktige fagfolk velger Valnesfjord Helsesportssenter.
Se videoklipp fra Valnesfjord Helsesportssenter.
Se videoklipp av arbeidshverdagen til ansatte på valnesfjord Helsesportssenter
Se Bodø-filmen.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Ola Haneseth på mobil 41258708 og/eller epost ola.haneseth@vhss.no
Vennligst oppgi referanser fra tidligere relevante arbeidsforhold i søknaden
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Valnesfjord helsesportssenter
Kontaktperson
Navn: Ola Haneseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41258708
E-post: ola.haneseth@vhss.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Østerkløftveien 249
8215 VALNESFJORD
Søk på stillingen