• Listelengde: 1200
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vil du prøve deg i allmennpraksis uten å måtte investere i egen praksis? Kanskje er du i et utdanningsforløp og trenger praksis i allmenmedisin?
Jeg søker 80 % vikar til min fastlegepraksis sentralt i Lørenskog. Ønsker du å jobbe 100%, er det mulighet for å jobbe 20% for en av de andre kollegaene. Stillingen kan forlenges til 2 år.
Rasta legesenter bare 20 km fra Oslo sentrum, med bussforbindelse like ved. Det er kort vei til Ahus og Lillestrøm. Sentret er fullt utstyrt mhp. hva som forventes i generell allmennpraksis.
Vi er en hyggelig 5- legepraksis med veldig erfarne legekollegaer, og dyktige medarbeidere.
Den som ansettes må akseptere legesentrets internavtale .
Vi har ingen kommunale oppgaver for kommunen.
Listen er på 1200 pasienter, med variert aldersfordeling. Veldig gode inntjeningsmuligheter og gunstig utgiftsnivå. Vandelsattest ønskes.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: An Young Sigersvold
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90923854
E-post: ansigersvold@gmail.com
Arbeidssted
Rasta legesenter
Rastastubben 3
1476 RASTA