Kort om arbeidsgiver
Asker kommune utlyser en ny fastlegehjemmel ved Borgen legekontor med tiltredelse sommer/høst 2022.

Borgen legekontor holder til i pene lokaler sentralt plassert på Borgen i Asker med gangavstand til alle servicetilbud i Asker sentrum, tog og buss. Borgensenteret kan tilby langsiktig leieavtale og det vil bli tilbudt P-plass. Legekontoret har også etablert mulighet for hjemmekontorløsning gjennom Norsk helsenett.

Borgen legekontor er en veletablert solopraksis med dyktig og stabil lege- og hjelpepersonelldekning. Legekontoret benytter CGM Journal Online (WinMed 3), er tilknyttet Helsenett og har elektronisk meldingstjeneste med sykehus og hjemmesykepleien. Borgen legekontor er en moderne praksis med godt utrustet laboratorium og utstyr. Dagens fastlege har 1500 pasienter på listen. Befolkningsgrunnlaget i nærområdet er ca 6000 personer.

Ny lege begynner med 0-liste, men vil i samarbeid med etablert fastlege ha gode muligheter for å sikre stabil pasienttilgang. Ved oppstart av en 0-liste får legen kompensert for 500 pasienter de 2 første årene.

Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Deltakelse i legevakt vil være enten ved Asker og Bærum legevakt eller Bråset legevakt. Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk. Ny hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger. Praksis har tidligere deltatt i å dekke opp for fravær, sommer, jul og påske i en gruppe av 3 solopraksiser.
 
Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt. Leger uten fullført Lis1 utdanning før tiltredelse vil ikke bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og samarbeidsevne. Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, god og bred erfaring fra allmennmedisin i Norge, gjerne innen rus- og psykiatriomsorgen og/eller eldreomsorg. Det er også ønskelig med bred erfaring innenfor gynekologi.

Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Søker må ha førerkort klasse B og egen bil til disposisjon. Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.

Betingelser for inntreden i hjemmelen avtales med senterets andre fastlege i tråd med sentrale avtaler, herunder verdi for opparbeidet praksis.
 
Vi søker deg som
  • er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
  • ønsker å bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av legekontoret
  • er sosialt anlagt og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kollegaer
 
Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rene Rodrigues Soto
Tittel: Lege
Telefon: 973 27 637 (etter kl 16.00)
E-post: sotoesthetique@gmail.com
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 916 70 614
Arbeidssted
Borgen legekontor
Borgenveien 120
1388 BORGEN
Søk på stillingen