Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Vi i DPS Groduddalen har ledig 3 måneders vikariat som lege ved allmenpsykiatrisk poliklinikk D i Rosenbergveien 15. Seksjonen består av psykologspesialister, psykologer, leger i spesialisering, psykiater, kliniske sosionomer og sosionom. Vi yter tjenester til befolkningen i Nittedal kommune og Stovner bydel.

Her kan du bli del av et kompetent fagmiljø. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, veiledning, utviklingsmuligheter, et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Arbeidet består i hovedsak av utredning og behandling av mennesker med psykiske lidelser.  

DPS Groruddalen er ett av fem DPS i Psykisk helsevern og rus divisjonen, og består av åtte kliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud). DPS Groruddalen betjener Nittedal kommune og bydelene Alna, Grorud og Stovner. Allmenpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling av psykiatriske lidelser hos voksne på spesialistnivå med unntak av psykoselidelser. Poliklinikken har mange pasienter med minoritetsbakgrunn. 

Allmenn poliklinikken har blant annet kompetanse på behandling av traumelidelser, angstlidelser, depresjon, bipolare lidelser og ADHD.

Alle kandidater må søke elektronisk.

Vikariatet kan forlenges.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering
 • Samtaleterapi 
 • Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt
 • Samarbeid med andre offentlige instanser
 • Deltakelse i poliklinikkens møter
 • Bidra faglig inn i tverrfaglig team
 • Utføre medisinvurderinger for andre faggrupper
 • Delta i avdelingens vaktordning på dagtid

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Må ha norsk autorisasjon som lege. Vennligst oppgi HPR-nr. i søknaden.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Som person er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Du liker å ha orden og struktur i ditt arbeid

Vi tilbyr

 • Inspirerende og lærerikt arbeid
 • Variert og spennende arbeidsoppgaver
 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Veiledning og faglig utviklingsmuligheter
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ajmal Hussain
Tittel: Medisinsk fagligrådgiver
Telefon: 45030610
E-post: ajmal.hussain@ahus.no
Navn: Manouchehr Darakhshanfar
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93003215
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPS Groruddalen seksjon allmennpsyk D
Rosenbergveien 15
0963 Oslo