Kort om arbeidsgiver
Vi øker overlegeressursene i Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt og søker med dette overlege i 50-100 % fast stilling. Vi søker en dyktig kollega som viser engasjement og interesse for fagområdet.

Bergen legevakt består av flere tjenestetilbud: Legevaktsentralen 116117, kommunal allmennlegevakt, legevaktstasjonene i bydelene, legebil, Livskrisehjelpen, Voldtektsmottaket og Sykehjemslegevakten. Vi er rundt 250 ansatte med høy kompetanse som jobber tverrfaglig.

Voldtektsmottaket har i dag 2 overleger i delte stillinger mellom Bergen legevakt/Skadepoliklinikken og Voldtektsmottaket, i tillegg til koordinator, leger og sykepleiere i turnus. Overlegenes rolle er veiledning og kvalitetssikring, mens pasientkontakten som regel ivaretas av leger i vakt og sykepleiere.
Voldtektsmottaket ble etablert ved Bergen legevakt i 1993, og det er et velfungerende mottak med godt innarbeidede rutiner. Vi har også tett kontakt med fagmiljøet i resten av landet.  

Bergen legevakt drifter Voldtektsmottaket på vegne av Helse Bergen, og tar imot pasienter fra helseforetakets opptaksområde. I 2021 ble 227 pasienter ivaretatt ved mottaket. Tilbudet består av medisinsk undersøkelse og behandling, rettsmedisinsk dokumentasjon samt medisinsk og psykososial oppfølging. Den psykososiale oppfølgingen ivaretas av ansatte ved Livskrisehjelpen. 

Arbeidsoppgaver

Bidra faglig med undervisning og opplæring
Vedlikehold av prosedyrer Utarbeidelse av rettsmedisinske erklæringer og eventuell deltakelse i rettssaker
Kvalitetssikring av rettsmedisinske protokoller i samarbeid med undersøkende lege
Deltakelse i pasientrettet arbeid på dagtid
Tett samarbeid med de andre overlegene og koordinator ved Voldtektsmottaket
Håndtering av henvendelser fra media
Delta i samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Ønskelig med spesialitet i relevant fagområde
Søkere med relevant erfaring som ikke er spesialist, vil også bli vurdert

Personlige egenskaper

Du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Du er engasjert i målgruppen
Du er strukturert, nøyaktig og ansvarsbevisst
Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og evner å jobbe selvstendig
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du har god arbeidskapasitet
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Arbeidstid 37,5 t pr uke, dagtid, ingen vakter ubekvem arbeidstid
Lønn etter avtale
Opplæring gis av erfarne overleger
Deltagelse i relevante kurs
Godt arbeidsmiljø
God pensjons- og forsikringsordning
God tilrettelegging for faglig utvikling
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eivind Damsgaard
Tittel: Overlege
Telefon: 53 03 27 43
Navn: Anne Karoline Tyssøy Pedersen
Tittel: Legevaktsjef
Telefon: 932 94 926
Arbeidssted
Bergen legevakt, Bergen kommune
Solheimsgaten 9
5058 Bergen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image