Kort om arbeidsgiver
Psykologspesialist/overlege med spesialisering i psykiatri med gruppekompetanse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen,
Klinikk for psykisk helse og rus

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppeteamet er det ledig fast 100% stilling som psykologspesialist/overlege med spesialisering i psykiatri

Vi søker etter psykologspesialist eller overlege/spesialist i psykiatri, med mulighet for teamkoordinator funksjon, til gruppeteamet ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk på Vinderen. Teamet tilbyr kunnskapsbasert og kvalitetssikret utredning og behandling til pasienter med moderat til alvorlige personlighetsforstyrrelser, med komorbide symptomlidelser. Fokus er utredning og psykoterapeutisk behandling både i gruppe og individuelt ved mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling (MBT) og dynamisk langtidsgruppeterapi. Teamet deltar i et nasjonalt forsknings- og kvalitetssikringsnettverk (Nettverk for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus). Vi søker etter en spesialist med kompetanse på psykodynamisk gruppeterapi og mentaliseringsbasert terapi.

Voksenpsykiatrisk avdeling består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk har ansvar for utredning og behandling av moderate til alvorlige tilstander innenfor store diagnosegrupper som depresjon, angst, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Enheten er kjennetegnet av høy faglig kompetanse og i stadig utvikling for å møte de fremtidige forventningene til tjenesten. Gruppeteamet er i nært samarbeid med den øvrige delen av poliklinikken vedrørende rekruttering og vurdering av pasienter med personlighetsforstyrrelser.

Fagmiljøet ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Voksenpsykiatrisk avdeling er trygt, aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling.

Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.

Voksenpsykiatrisk avdeling samarbeider også med den øvrige psykiatrivirksomheten på Vinderen; Senter for psykofarmakologi, Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo, BUP Vest samt Alderspsykiatrisk avdeling.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for utredning og behandling, drive gruppe- og individuell terapi samt delta i psykoedukative grupper
 • Delta i behandlingsteamet som behandler pasienter med ulike typer personlighetsforstyrrelser, bl. være terapeut i et mentaliseringsbasert behandlingsprogram
 • Delta i teammøter, interne undervisnings- og veiledningsgrupper
 • Sikre poliklinikkens pålagte helhetlige aspekter i pasientoppfølgingen
 • Ivareta brukerorientert tilbud og arbeid med pårørende
Kvalifikasjoner
 • Vi søker en faglig sterk psykologspesialist eller overlege/spesialist i psykiatri med erfaring fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern
 • Bred erfaring i utredning og behandling av allmennpsykiatriske tilstander
 • Utdanning eller erfaring innen gruppepsykoterapi
 • Interesse og gjerne erfaring med mentaliseringsbasert terapi
 • Gjerne erfaring med undervisning
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
 • Du må være fleksibel, ha gode samarbeidsevner og kunne bidra til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Du må trives med høyt arbeidstempo og ha god evne til å prioritere oppgaver
 • Være interessert i fagutvikling og modernisering av tjenesten
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Harald Aulie
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen